Udział w spółce

Udział w spółceKażdy, kto planuje rozpocząć prowadzenie spółki wraz ze wspólnikami, na pewno chce mieć jak największy udział w spółce. Najlepszym wyborem spółki będzie założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponieważ jest to najpewniejsza spółka do prowadzenia.

Wkłady wspólników ograniczają się tylko do wysokości wniesionego kapitału zakładowego, który wynosi 5000 złotych. Wkłady te mogą być zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej (aportów). Wspólnikami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nazywamy osoby, które odpowiadają za zobowiązania spółki tylko w określonym zakresie. Każdy wspólnik ma prawo kontroli, tj. do wglądu do ksiąg i dokumentów spółki, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia w spółce Rady Nadzorczej albo Komisji Rewizyjnej prawo do indywidualnej kontroli przez wspólnika może być wyłączone lub ograniczone.

Organy, na które dzielony jest udział w spółce to:

  • zgromadzenie wspólników - najwyższa władza spółki, podejmuje uchwały większością głosów,
  • zarząd - powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników, minimalny skład to 1 osoba, prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje,
  • rada nadzorcza lub komisja rewizyjna - organ nieobowiązkowy. Rada nadzorcza składa się przynajmniej z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie wspólników.

    czytaj dalej

    reklama


Oczywiście, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć indywidualnie i mieć pełny udział w spółce, ale nie ma takiej potrzeby. Dużo łatwiej będzie założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz ze wspólnikami ponieważ będzie można zarabiać dwa razy więcej i dwa razy szybciej. W przypadku, gdy jeden wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu to umowa między wspólnikiem a spółką wymaga aktu notarialnego. 

Akt notarialny - potwierdza zobowiązanie do określonej czynności. Do jego sporządzenia upoważniony jest notariusz bądź polski konsul.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczana jest do spółek kapitałowych, której zasady są określone w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH). Mamy dwa sposoby, dzięki którym możemy rozpocząć prowadzenie własnej spółki. Pierwszy, tradycyjny sposób to założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od podstaw: w tym m.in. zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, wizyta w ZUS oraz w Urzędzie Skarbowym.

Natomiast drugi, który w obecnym czasie staje się coraz bardziej popularny, to zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W internecie jest bardzo dużo ofert sprzedaży spółek, z korzyścią zarówno dla kupującego jak i dla sprzedającego. Kupując gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie musimy wpłacać kapitału zakładowego ponieważ jest on już wpłacony oraz gotowa spółka ma już NIP, REGON, VAT oraz wpis do KRS. Jeśli zdecydujemy się na zakup spółki mamy także większą możliwość na to, że uzyskamy dofinansowanie unijne bądź kredyt bankowy. Starsze spółki cieszą się większą popularnością na polskim rynku gospodarczym i mają większe zaufanie konsumentów.Naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać! Jeżeli chcemy mieć własny biznes to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie naszym sukcesem!

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę, w której ofercie znajduje się Rejestracja Spółek 24. Firma również zajmuje się gotowymi spółkami oraz umożliwia wynajęcie wirtualnego biura.

Komentarze