Odzyskiwanie środków od ubezpieczycieli w oparciu o kancelarie odszkodowawcze

Odzyskiwanie środków od ubezpieczycieli w oparciu o kancelarie odszkodowawczeKażdy z nas narażony jest na wypadek czy to przy pracy, czy też podczas codziennych zakupów w supermarkecie. Nie każdy jednak wie, w jaki sposób dochodzić swoich roszczeń od ubezpieczyciela. Pomocą służyć mogą specjaliści – pracownicy kancelarii odszkodowawczych.

Osoba, która doznała poważnego wypadku w pracy lub musi zmierzyć się ze śmiercią bliskiej osoby, nie zawsze jest świadoma swoich praw związanych z odszkodowaniem. Brak specjalistycznej wiedzy, brak doświadczenia i umiejętności, które potrzebne są do prawidłowego poprowadzenia sprawy i oszacowania wysokości odszkodowania często wykorzystywane są przez ubezpieczycieli. Wypłata nieadekwatnych do poniesionych strat środków finansowych nie jest sytuacją odosobnioną. Z tego też względu coraz więcej osób poszukuje specjalistycznej pomocy w kancelariach specjalizujących się w takich przypadkach. O podjęciu współpracy nie tylko przesądza renoma kancelarii, ale również jej doświadczenie w prowadzeniu takich spraw.

Diabeł tkwi w szczegółach

Większość z nas nie ma problemu ze zrozumieniem terminu „odszkodowanie”. Problem rodzi się jednak wtedy, gdy trzeba wystosować oficjalne pismo. Po pierwsze, osoba poszkodowana lub rodzina nie zawsze wie, do kogo wystosować roszczenie, po drugie problemem może być sformułowanie roszczenia czy nawet termin, w jakim należy je zgłosić.

czytaj dalej

reklama

Branża odszkodowań to ogromny dział wiedzy, a poruszanie się po nim wymaga doświadczenia. Zmierzenie się z potężną machiną biurokracji i bezdusznością pracowników nie zawsze jest możliwe, choćby z uwagi na problem z poruszaniem się osoby poszkodowanej lub przeżywanie żałoby przez najbliższą rodzinę, która jest upoważniona do ubiegania się o odszkodowanie.

Standardy na rynku

Współcześnie na rynku usług finansowym działa wiele kancelarii, które pomagają w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach mających miejsce przy świadczeniu pracy, ale tylko nieliczne z nich zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Przy wyborze kierować należy się również kwestią opłat – najlepsze, w tym kancelaria Pionier, pobierają prowizję wyłącznie od wywalczonej w imieniu klienta kwoty. Oznacza to tyle, że swoich roszczeń może dochodzić każda osoba poszkodowana lub ta, która otrzymała – co prawda – odszkodowanie, ale w zaniżonej kwocie i to bez konieczności zaciągania pożyczek lub zadłużenia się u rodziny na opłacenie specjalistycznej pomocy.

Dla poszkodowanych przy pracy

Według zestawienia przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny, w 2013 roku odnotowano 88,3 tysiące wypadków przy pracy. Z czym wiąże się poważny wypadek? Pracownicy, którzy odnieśli znaczny uszczerbek na zdrowiu najczęściej nie mogą świadczyć pracy i tym samym odebrana zostaje im możliwość zarobkowania. Takie osoby mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych z majątku firmy lub polisy OC pracodawcy, ale niezbędna jest do tego przynajmniej podstawowa wiedza. Po ustaleniu przez specjalistów od BHP przyczyn i przebiegu wypadku, zaczyna się żmudne dochodzenie roszczeń. Trzeba przy tym zauważyć, że często ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie, które nie jest adekwatne do poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto, jeżeli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, to jest on zobowiązany do naprawienia szkody, o czym wie niewiele osób. Kancelaria odszkodowawcza może pomóc w odzyskaniu zarówno zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak również doprowadzić do zwrotu kosztów poniesionych tytułem leczenia czy za okres niezdolności do pracy.

Odszkodowanie za śmierć bliskich

Do 2008 roku polskie prawo nie wychodziło naprzeciw oczekiwaniom osób, które straciły najbliższych w wypadkach. Takie zdarzenie nie tylko pogrąża rodzinę w smutku, ale również często wpływa na sytuację ekonomiczną najbliższych. Po nowelizacji Kodeksu cywilnego przewidziano możliwość dochodzenia przez rodzinę odszkodowania, zaś jego wysokość ustalana jest na podstawie wachlarzu przesłanek, w tym funkcji, jaką zmarły pełni w rodzinie czy też stopnia pokrewieństwa z nim. Niestety, tak jak w przypadku poszkodowanych pracowników i tu często zdarza się, że rodziny nie wiedzą, w jaki sposób dochodzić swoich praw. I w takim przypadku pomogą wykwalifikowani specjaliści właśnie z kancelarii odszkodowawczej, którzy nie tylko przygotują stosowne pisma, ale poprowadzą sprawę przez całą procedurę. To o tyle istotne, że ubieganie się o zadośćuczynienie z uwagi na śmierć osoby bliskiej jest nie tylko procesem bolesnym dla najbliższych, ale przede wszystkim żmudnym.

Kancelaria Odszkodowawcza Pionier
Artykuł został przygotowany przez Kancelaria Odszkodowawcza Pionier. Zapewniającą kompleksowe wsparcie w staraniach o wypłatę należnych odszkodowań.

Komentarze