Co warto wiedzieć o leasingu konsumenckim?

Co warto wiedzieć o leasingu konsumenckim?Duże korzyści płynące z leasingu sprawiają, że jest to najlepsza droga do powiększania swoich zysków i stabilizacji swojej pozycji na rynku. Jeśli nie masz odpowiedniej zdolności kredytowej na zakup maszyn czy samochodów, leasing wydaje się o wiele korzystniejszym rozwiązaniem. Opiera się na dzierżawie samochodów od wyspecjalizowanych w tej formie firm. Jest prostszy i tańszy od kredytu czy pożyczek, ponieważ wszystkie wydatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Jakie są inne zalety leasingu?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym  przez umowę leasingu jedna ze stron zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od drugiej ze stron. Transakcja odbywa się na warunkach określonych w tej umowie.  Leasingodawca  musi oddać rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Korzystający z  rzeczy zobowiązuje się też do zapłaty wynagrodzenia pieniężnego, które jest równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Zawierając umowę leasingu samochodu można mieć pewność, że nie trzeba z góry uiścić pełnej kwoty, ale trzeba ponieść określoną opłatę wstępną. Jej wysokość można negocjować z firmą leasingową. W  przypadku leasingu własność pozostaje przy firmie leasingowej.

Dlaczego leasing się opłaca?

Po pierwsze, leasing auta jest dużo tańszy niż  zakup samochodu za gotówkę lub w kredycie bankowym.

czytaj dalej

reklama

Spłata rat leasingowych dokonywana jest z aktualnych przychodów, wynikających z eksploatacji danego przedmiotu leasingu, a w przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu termin rat leasingowanych jest z reguły dostosowywany.

Po drugie, zazwyczaj to leasingodawcy biorą na siebie wiele obowiązków związanych z zakupem, ubezpieczeniem i konserwacją sprzętu oraz likwidacją szkód.

Po trzecie, możesz dopasować opłaty leasingowe pod swoje możliwości i obecną sytuację finansową, w której się znajdujesz. Firmy leasingowe wykazują się dużą elastycznością w dobraniu wysokości rat leasingowych oraz pozwalają na naliczanie kosztów finansowania od daty ich faktycznego wydatkowania. Efektem tego są niższe koszty finansowania całej inwestycji.

Po czwarte, możesz uniknąć finansowania podatku VAT. Podatek VAT od zakupu przedmiotu jest finansowany przez leasingodawcę. W przypadku finansowania inwestycji przez kredyt koniecznością jest angażowane przez biorcę znacznych środków niezbędnych do sfinansowania podatku na okres paru miesięcy.

Po piąte, przy leasingu istnieje możliwość finansowania rat w złotych lub dowolnej walucie zgodnej ze strukturą walutową przychodów leasingobiorcy. Istnieje też możliwość przewalutowania umowy w jej trakcie. Firmy leasingowe oferują też podział korzyści wynikających z różnic kursowych, są także o wiele elastyczniejsze w tym zakresie niż banki.

Po szóste, leasing umożliwia zabezpieczenie płatności. Tytuł własności jaki ma Leasingodawca do przedmiotu stanowi element zabezpieczenia umowy leasingu. Banki stosują w tym celu umowy przewłaszczenia bądź zastawu, które zwiększają ryzyko transakcji.

Przed skorzystaniem z leasingu powinniśmy poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Przed podpisaniem umowy oszacuj koszty leasingowania. Może okazać się, że takie rozwiązanie wcale się nie opłaca. Z leasingu najczęściej korzystają firmy, które pragną rozbudować swoją działalność. Dywersyfikacja profilu działalności wymaga zakupu nowych maszyn.

Aleksandra Nowak
Artykuł przygotowany przez eksperta działu Leasing w Direct.money.pl

Komentarze