Mienie ruchome - kiedy może zostać licytowane?

Mienie ruchome - kiedy może zostać licytowane?Przystąpienie do czynności komorniczych i egzekucji długów to zawsze przykra ostateczność. Ostatnio media nagłaśniają bulwersujące sprawy, kiedy to komornik przekroczył swoje kompetencje. Jednakże przepisy prawne jasno regulują, co może zostać zajęte na drodze egzekucji, a co nie. Kiedy mienie ruchome zostanie już zabezpieczone, aby mogło zostać zlicytowane muszą zostać spełnione określone warunki.

Mienie ruchome zostaje poddane licytacji wówczas, gdy jego właściciel nie jest w stanie uregulować ciążących na nim długów. Wtedy też wystawia się tzw. tytuł egzekucyjny, dzięki któremu komornik ma prawo zająć własność ruchomą. W przypadku ciężkiego sprzętu lub pojazdów mechanicznych, mimo prawnego zajęcia, przedmiot może zostać fizycznie odebrany bądź tymczasowo pozostawiony u dłużnika. Własności, które ma prawo zająć komornik, obejmują m. in. Sprzęt AGD i RTV, elektronikę, biżuterię, meble oraz pojazdy mechaniczne. Przedmioty wystawione na licytację prezentowane są na stronie tarnow-komornik.pl. Przy egzekucji nie musi odbywać się weryfikacja własności danej rzeczy, bowiem komornik nie ma narzędzi, aby stwierdzić czy dane mienie rzeczywiście należy do dłużnika czy tylko nim rozporządza. Określenie własności leży w gestii sądu. Wówczas prawowity właściciel może od daty egzekucji w ciągu miesiąca złożyć powództwo przeciwegzekucyjne.

czytaj dalej

reklama

Wtedy sąd może wyjąć ruchomość spod zajęcia i tak na przykład mienie ruchome nie może zostać wystawione na licytację, kiedy okaże się, że nie należy do dłużnika, ale jest wypożyczone.

Dalszy los zabezpieczonych przedmiotów reguluje kodeks cywilny. Zawarte tam przepisy ulegały niejednokrotnie zmianie na przestrzeni ostatnich lat. Aby zapoznać się z aktualną ofertą licytacji najlepiej regularnie przeglądać strony internetowe komorników, takie jak tarnow-komornik.pl. Jeżeli dłużnik bądź wierzyciel nie zgodzą się na obrót handlowy mieniem dokonany przez komornika, np. w formie sprzedaży komisowej, wtedy organizuje się licytację. Warunkiem odbycia się licytacji jest jej publiczny charakter. Komornik ma obowiązek obwieścić informacje o planowanym przetargu w budynku sądu oraz odpowiednim urzędzie. W przypadku gdy cena wywoławcza przekroczy 15 tys. złotych, komornik zobligowany jest do jednorazowego ogłoszenia o licytacji w środkach masowego przekazu. Termin i miejsce przetargu musi zostać podane do informacji dłużnika najpóźniej 3 dni przed datą licytacji, albo tego samego dnia, gdy licytowane dobra mogą ulec rozkładowi. Wartość zajętych ruchomości szacowana jest przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez komornika. W Kodeksie Cywilnym znajdziemy także zapis, że w terminie pierwszej licytacji cena wywoławcza stanowi 75% wartości rynkowej, a na kolejnej już tylko 50%.

Jednym z warunków odbycia się przetargu jest prawidłowo sporządzony i uprawomocniony protokół opisu i oszacowania. Może również wystąpić sytuacja, że licytacja będzie uniemożliwiona, jeżeli dłużnik złoży skargę, że mienie zostało nieprawidłowo wycenione. Czasami zdarza się bowiem tak, że wycena wartości mienia rodzi liczne trudności. Może się także zdarzyć, że tuż przed samym terminem licytacji dłużnicy regulują zaległe sumy i licytacja musi zostać odwołana.

Komentarze