Jak unikać nieporozumień kulturowych w biznesie?

Jak unikać nieporozumień kulturowych w biznesie?Choć wydawać by się mogło, że biznes jest „językiem międzynarodowym” (w końcu wszyscy chcą się bogacić, niezależnie od koloru skóry czy narodowości), to praktyka pokazuje, że w tej materii niuanse mają ogromne znaczenie. Niekiedy bardzo konkretnie przeliczalne na pieniądze...

Jak unikać nieporozumień na tle kulturowym, jeśli prowadzimy biznes na międzynarodową skalę? Przede wszystkim – uczyć się, obserwować tych, którzy robią to prawidłowo, a razie wpadki – zdobyć się na uśmiech i przeprosiny. Znajomość znaczenia różnego rodzaju gestów, które w zależności od tego, w którym kraju są wykonywane, znaczą coś innego, a także umiejętność sprawnego poruszania się w środowisku wielokulturowym, określa się mianem inteligencji kulturowej. Co ważne, umiejętność tę można, a nawet trzeba rozwijać, jeśli zależy nam na osiągnięciu satysfakcjonujących celów biznesowych. Szkolenia dotyczące różnic kulturowych w biznesie prowadzi np. Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect.

Biznes z przedstawicielami obcych kultur

Jeśli weźmiemy pod uwagę sposób podejścia do prowadzenia biznesu, szczególnie do częstych w tej dziedzinie negocjacji, to będziemy mogli wyróżnić dwie zasadnicze strategie.

Pierwszą z nich jest nastawienie tzw. protransakcyjne. Generalnie chodzi w nim o to, by jak najszybciej sfinalizować transakcję, jak najszybszą i najkrótszą drogą „dojść do celu”.

czytaj dalej

reklama

Druga strategia nosi nazwę propartnerskiej. Już samo to słowo stawia w człowieka w centrum relacji biznesowych. To relacje z nim są podstawą, a dopiero od nich przechodzi się na kolejny poziom, czyli rozmowy stricte biznesowe. Postawy protransakcyjne są domeną mieszkańców krajów anglosaskich, głównie USA, Australii, Nowej Zelandii, a także krajów skandynawskich oraz Niemiec. W tym przypadku wszystkie słowa wypowiadane podczas prowadzenia rozmów biznesowych mają ściśle sprecyzowane znaczenie. Kontekst zewnętrzny nie ma właściwie wpływu na przebieg negocjacji. Zupełnie inaczej wygląda to w krajach arabskich, latynoamerykańskich oraz części państw afrykańskich, w których dominuje postawa propartnerska i zacieśnienie relacji między kontrahentami jest ważnym elementem prowadzenia biznesu.

Jak sytuuje się w tym zestawieniu Polska? Można powiedzieć, że znajdujemy się na pograniczu – pomiędzy postawą protranskacyjną a propartnerską. Różnicę widać wyraźnie, jeśli zestawimy nasze standardy biznesowe np. z niemieckimi – koncepcję podejścia do czasu, punktualności, stosunek do przepisów prawa itp.

Różnice między sąsiadami

O ile w odniesieniu do kontrahentów pochodzących z diametralnie odmiennych kręgów kulturowych intuicyjnie czujemy, że musimy zachować daleko posuniętą czujność, by przypadkiem nie popełnić gafy lub faux pas, to w kontaktach transgranicznych, np. z Niemcami, część z biznesmenów zdaje się zapominać o różnicach dzielących nasze kraje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat unikania nieporozumień kulturowych w biznesie, sprawdź ofertę profesjonalnych szkoleń dla firm na stronie http://www.effect.edu.pl/

Komentarze