Szkolenia okresowe BHP dla pracowników - co ile lat? Jak często, ile są ważne szkolenia okresowe BHP?

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników - co ile lat? Jak często, ile są ważne szkolenia okresowe BHP?Jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do bezpiecznej pracy. Istotne są tutaj szkolenia BHP, które okresowo musi przejść każdy zatrudniony niezależnie od stanowiska. Oczywiście, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, szkolenie może obejmować inne zakresy wiedzy, jak również odbywać się z inną częstotliwością. Co mówią o tym przepisy?

Dlaczego okresowe szkolenia BHP są obowiązkowe?

Niektórzy pytają czy w ogóle takie szkolenia okresowe są obowiązkowe i tutaj należy postawić sprawę jasno – tak, są one obowiązkowe. Określają to przepisy Kodeksu Pracy, a także rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy. Podstawowym celem takich szkoleń jest zaktualizowanie oraz ugruntowanie posiadanej już wiedzy z zakresu BHP i ma to duży wpływ na bezpieczeństwo pracowników w firmie. Przeprowadzaniem okresowych szkoleń BHP zajmują się firmy, które najczęściej mają duże doświadczenie w tym zakresie, jak http://gdbhp.pl/kursy-szkolenia/szkolenia-bhp/. Kursy BHP dotyczą różnego rodzaju stanowisk, od biurowych i kierowniczych, po pracowników fizycznych i budowlanych.

Kiedy okresowe szkolenia BHP dla pracodawców?

Oprócz przeszkolenia pracowników, należy pamiętać też o tym, że pracodawcy także muszą przechodzić regularne kursy i szkolenia, jako że są oni odpowiedzialni za kierowanie podległymi im osobami, w tym także za ich bezpieczeństwo.

czytaj dalej

reklama

Takie kursy muszą się odbywać co najmniej raz na 5 lat i zazwyczaj występują w formie seminariów czy też jako samokształcenie kierowane. Szkolenie w zakresie BHP trwa nie krócej niż 16 godzin.

Jak często okresowe szkolenia BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych?

Praca na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, a także takich, które są w dużym stopniu narażone na czynniki niebezpieczne, mogące zagrażać zdrowiu i życiu wymagają specjalistycznego przygotowania. Szkolenia powinny się odbywać okresowo co 5 lat i podobnie wygląda to w przypadku osób zajmujących się prowadzeniem instruktaży stanowiskowych i wykonujących zadania służby BHP. Mogą one przyjąć formę kursów, seminariów czy samokształcenia kierowanego. Długość takiego szkolenia może wynosić od 8 do nawet 32 godzin w zależności od stanowiska.

Jak często przeprowadza się okresowe szkolenia BHP dla pracowników biurowych?

Pracownicy biurowi i administracyjni, choć większość czasu siedzą za biurkami, także są narażeni na szereg różnych niebezpieczeństw, które w mniejszym czy większym stopniu mogą zagrażać ich zdrowiu i życiu. Dlatego też, oprócz szkolenia wstępnego, obowiązują także kursy okresowe, które muszą odbywać się raz na 6 lat. Co ważne, pierwsze takie szkolenie powinno się przejść najdalej w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy i dotyczy to każdego nowo przyjętego pracownika.

Jak często szkolenia okresowe BHP dla robotników?

Tutaj można wyróżnić dwa rodzaje zaświadczeń. Ogólnie w przypadku robotników fizycznych, takie szkolenia okresowe BHP muszą odbywać się raz na 3 lata, a pierwsze z nich musi nastąpić nie dalej niż w ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Jeżeli jednak mamy do czynienia z robotnikami, którzy są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, takie szkolenia okresowe muszą mieć miejsce raz na 1 rok. Tutaj forma szkolenia obejmuje instruktaż stanowiskowy oraz wykład, a sam kurs nie trwa dłużej jak 8 godzin.

Jak więc widać, szkolenia okresowe w firmach to obowiązek, który obejmuje wszystkich. Każdy pracodawca powinien mieć na uwadze kalendarz szkoleń okresowych z zakresu BHP i pilnować, by odbywały się one w określonych odstępach czasu.

Komentarze