Charakterystyka polskiego rynku transportowego oraz przewożone ładunki, rodzaj oferowanych usług, konkurencyjność względem innych krajów

Charakterystyka polskiego rynku transportowego oraz przewożone ładunki, rodzaj oferowanych usług, konkurencyjność względem innych krajów

Coraz więcej zakładanych firm to firmy transportowe, które przewożą różnego rodzaju ładunki do różnych krajów i firm w Polsce i za granicą. Jest to bardzo opłacalna branża nie tylko dla zakładających ją osób, ale także dla pracujących w niej kierowców, pracowników magazynowych, biurowych czy innych pracowników mających wkład w rozwój i funkcjonowanie firmy.

Rynek usług transportowych często definiowany jest jako ?obszar obrotu usługami przewozowymi, w którym zleceniodawcy i zleceniobiorcy wzajemnie wpływają na siebie, jednocześnie kształtując popyt i podaż. Podmioty występujące na rynku usług transportowych tworzą przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne, użytkownicy transportu a także jednostki zapewniające przepływ informacji na rynku np. giełdy transportowe? .

Rynki transportowe można podzielić ze względu na szereg czynników. Można do nich zaliczyć między innymi według:

 • Zasad funkcjonowania, czyli rynek monopolistyczny, konkurencyjny, centralnie regulowany,
 • Siły ekonomicznej podmiotów, czyli rynek przewoźnika, rynek użytkownika
 • Przedmiotu przewozu, czyli rynek przewozów pasażerskich, rynek przewozów towarowych,
 • Obszaru działania, czyli rynek lokalny, krajowy, międzynarodowy,
 • Rodzaju transportu mając na myśli ich gałęzie, czyli lądowy, wodny, powietrzny.

  czytaj dalej

  reklama


Rynek usług transportowych tworzą producenci, konsumenci, podmiot transakcji i wymiany miejsce dokonywania zakupów i sprzedaży, formy i mechanizmy uzgadniania transakcji oraz procesy.
Charakterystycznymi cechami, które odróżniają rynek usług transportowych jest to, że nie ma możliwości wytworzenia usług transportowych na zapas oraz wysokie koszty stałe związane z przemieszczaniem się, Kolejnymi cechami są odpowiednio mała elastyczność popytu ze względu na zmiany dochodów ludności oraz zmiany poziomu cen na towary czy usługi, a także sezonowość popytu i podaży, duże jego zróżnicowanie oraz brak równowagi rynkowej.

Obecnie w Polsce nadal brakuje spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu transportowego, który byłby zintegrowany z systemem europejskim i globalnym. Efektywny i sprawny transport stwarza możliwość przyspieszenia wzrostu gospodarczego naszego kraju i usprawnienia wymiany z zagranicą. 

Do największych wyzwań polskiego systemu transportowego zaliczyć można:

 • stworzenie funkcjonalnie zintegrowanej infrastruktury,
 • wdrożenie nowych technologii transportowych,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług na konkurencyjnym rynku transportowym.

Wyzwaniem w transporcie dla krajów Unii Europejskiej jest emisja gazów cieplarnianych, infrastruktura oraz konkurencja. Szczególnie że chodzi o ostatni czynnik konkurencję. To niezwykle ważne, ponieważ Europejski sektor transportowy musi stawić czoła narastającej presji konkurencji na szybko rozwijających się światowych rynkach transportu powstaje coraz więcej firm, z którymi trzeba konkurować o klienta. Klient jest najważniejszy, ponieważ gdy nie będziemy mieli klientów nie będzie mogła firma dawać większych zysków i rosnąć na rynkach globalnych.
Jeżeli chodzi o różnego rodzaju usługi jakie firmy transportowe oferują na rynku usług transportowych są to przewóz ludzi jeżeli chodzi o to transport kolejowy czy samochodowy, ale także przewóz ładunków między innymi ciężarówkami z punktu a do punktu b, przeładunek kontenerów, przeprowadzanie magazynów i inne działania związane z transportem towarów.

Jeżeli chodzi o rynek w tym także rynek usług transportowych uczestników tego rynku można podzielić na dwie grupy:

- grupa podażową czyli sprzedających czyli są to osoby fizyczne różnego rodzaju Instytucje przedsiębiorstwa czyli to te osoby które chcą sprzedać swój towar lub daną usługę,
- grupę popytowa czyli kupujących także zł od osoby fizycznej Instytucje, przedsiębiorstwa i tym podobne, które chcą kupić określone towary lub usługi.

Rynek umożliwiał uczestnikom wspólna spotkania w celu przedstawienia oferty i warunków sprzedaży a w konsekwencji zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Rynek usług transportowych można zaliczyć do ekonomicznej kategorie charakterze przestrzennych dynamiczny należą do podstawowych pojęć instruktor funkcjonujących w teorii i praktyce transportu. Jest miejsce gdzie spotykają się popyt na usługi transportowe z nich podażą. Kiedy planujemy jakikolwiek wyjazd musimy rozważyć takie kwestie jak budżet z jakiej gałęzi transportu będziemy korzystać jak długo będzie trwała nasza wycieczka oraz czy są dostępne jakieś promocje związane z zakupem biletu w obie strony czy za zakupy w hotelu. Tak samo jest w transporcie, gdy chcę mały dany towar dotarł do odbiorcy musimy określić jakie mamy budżet którymi dysponujemy ile może przeznaczyć na transport z jakich gałęzi transportu będziemy korzystać aby było to najkorzystniejsze jak długo będzie trwała taka podróż.

Podsumowując może stwierdzić że transport każdego rodzaju jest potrzebny dla gospodarki. Z jednej strony przynosi on duże korzyści dla gospodarki a z drugiej daje zatrudnienie dla wielu osób mimo dużego bezrobocia w transporcie szczególnie samochodowym a szczególnie w firmach transportowych oferujących przewozu towarów ciężarówkami jest niezwykle wielka luka pracownicza dzięki temu osoby które chcą pracować jako kierowcy ciężarówek mają duże pole do popisu. Rynek usług transportowych jest bardzo zróżnicowany występuje wiele gałęzi transportu i możliwości przewozu towaru kilkoma tymi transportami. Można wyliczyć taki przewóz, aby był on jak najtańszy z racji tego że jest wiele tych że wspomnianych wcześniej gałęzi transportu. Rynek usług transportowych często definiowany jest jako obszar obrotu usługami przewozowymi, w którym zleceniodawcy i zleceniobiorcy wzajemnie wpływają na siebie, jednocześnie kształtując popyt i podaż. Podmioty występujące na rynku usług transportowych tworzą przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne, użytkownicy transportu a także jednostki zapewniające przepływ informacji na rynku np. giełdy transportowe. Jest to bardzo opłacalna branża nie tylko dla zakładających ją osób, ale także dla pracujących w niej kierowców, pracowników magazynowych, biurowych czy innych pracowników mających wkład w rozwój i funkcjonowanie firmy.

Komentarze