Indeksy spółek giełdowych GPW

Zapoznaj się z najświeższymi notowaniami spółek na warszawskiej giełdzie. Szczegółowe informacje aktualizowane są automatycznie zgodnie z oficjalną informacją GPW

Obecne notowania giełdowe

IndexMAX.MIN.otwarcie sesjiAKTUALNA WARTOŚĆ

Komunikaty GPW

LIVECHAT (Komunikat) (Fri, 16 Jul 2021 16:24:08 +0100)

Na sesję giełdową w dniu 19 lipca 2021 r. zmieniony zostaje kurs odniesienia oraz liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt dla serii kontraktów na akcje LIVECHAT S.A... czytaj więcej

MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR S&P 500 UCITS ETF (Komunikat) (Mon, 05 Jul 2021 16:17:44 +0100)

Harmonogram wypłaty dywidendy przez Fundusz Multi Units Luxembourg - LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg.. czytaj więcej

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW – edycja 3.0 (Komunikat) (Fri, 02 Jul 2021 15:51:31 +0100)

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW – edycja 3.0.. czytaj więcej

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW – edycja 3.0. (Komunikat) (Thu, 01 Jul 2021 15:44:16 +0100)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Giełdy zatwierdził Listę Spółek, w tym Firmy Inwestycyjne objęte „Programem Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW – edycja 3.0.” Poniżej Lista Spółek oraz wykaz Firm Inwestycyjnych objętych Programem 3.0.. czytaj więcej

PWP / SNP (Komunikat) (Wed, 30 Jun 2021 15:15:16 +0100)

W nawiązaniu do Komunikatu Giełdy z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie Programu Wspierania Płynności oraz kwalifikacji spółek do Strefy Niższej Płynności Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z listy emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, usuwa się spółkę CLEAN&CARBON ENERGY S.A... czytaj więcej

Wiadomości GPW