CIRCULUS - Szkolenia dla Biznesu, Doradztwo Personalne, Konsulting Strategiczny

CIRCULUS - Szkolenia dla Biznesu, Doradztwo Personalne, Konsulting Strategiczny logo

ul. Świeradowska 9
50-559 Wrocław

e-mail: circulus@circulus.edu.pl
www: www.circulus.edu.pl
tel: 71 734 58 13 lub 71 368 64 04

Kilka słów o firmie

Firma szkoleniowo - doradcza CIRCULUS, to holistyczne podejście do ludzi.

Prowadzimy szkolenia biznesowe (otwarte i zamknięte) z zakresu zarządzania, obsługi klienta, sprzedaży, motywowania, negocjacji, komunikacji oraz długofalowe programy rozwojowe.

Przygotowujemy i wdrażamy działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i doradztwem personalnym (m.in: coaching, Assessment i Development Center, systemy motywacyjne, wynagrodzeń, ocen okresowych, audyty personalne, badania opinii i poziomu motywacji pracowników, modele kompetencyjne, opisy stanowisk pracy).

Wierzymy, że zachowanie każdego pracownika jest uzależnione od jego nastawienia, postawy, sposobu myślenia i odczuwania.


W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±

tytuł szkoleniamiejsce
NEGOCJACJE WINDYKACYJNE, CZYLI JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE I NIE STRACIĆ KLIENTÓW
DELEGOWANIE ZADAŃ I ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI PRACOWNIKÓW
PLANOWANIE, PROJEKTOWANIE I PROWADZENIE SESJI SZKOLENIOWYCH cały kraj
ZAKUPY W KRYZYSIE - TRENING DLA ZAKUPOWCÓWcały kraj
ZARZĄDZANIE ZMIANĄcały kraj
TRENING ZARZĄDZANIA KONFLIKTEMcały kraj
ZARZĄDZANIE CZASEM I ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIEcały kraj
REKLAMACJA – ASPEKTY PSYCHOLOGICZNEcały kraj
PLANOWANIE I REALIZACJA CELÓW W DZIALE SPRZEDAŻYcały kraj
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTAcały kraj
EFEKTYWNY MERCHANDISINGcały kraj
KIEROWANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻYcały kraj
INTELIGENCJA EMOCJONALNA - ATUT SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAcały kraj
SKUTECZNA OCENA PRACOWNIKÓWcały kraj
AKTYWNE POZYSKIWANIE KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM TELEFONU I INTERNETUcały kraj
COACHING DLA MENADŻERÓWcały kraj
SKUTECZNE ARGUMENTOWANIE W SYTUACJACH SPRZEDAŻOWYCHcały kraj
GRY HANDLOWEcały kraj
ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I PLANOWANIE POLITYKI SZKOLENIOWEJcały kraj
WYSTĄPIENIA, PREZENTACJA I AUTOPREZENTACJA MENADŻERAcały kraj
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA DLA MENEDŻERÓWcały kraj
KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI ZORIENTOWANEJ NA KLIENTA WEWNĘTRZNEGOcały kraj
KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU – ANALIZA TRANSAKCYJNAcały kraj
NEGOCJACJE HANDLOWE TRENING DLA DZIAŁU SPRZEDAŻYcały kraj
NEGOCJACJE HANDLOWE TRENING DLA DZIAŁU ZAKUPÓWcały kraj
KONSTRUOWANIE SKUTECZNYCH OFERT HANDLOWYCHcały kraj
TECHNIKI POZYSKIWANIA KLIENTÓW KONKURENCJIcały kraj
SKUTECZNE PROWADZENIE ZEBRAŃcały kraj
WIELOASPEKTOWE ZARZĄDZANIE SKUTECZNYM PROJEKTEMcały kraj
TWÓRCZOŚĆ W ZARZĄDZANIU - TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIAcały kraj
STRES I WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY MENADŻERAcały kraj
SKUTECZNE PODEJMOWANIE DECYZJIcały kraj
ROZMOWA DYSCYPLINARNAcały kraj
OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃcały kraj
PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE. Program PRAKTYK NLP dedykowany dla menadżerów i wysokiej klasy specjalistów.Wrocław