Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji Sp. z o.o.

Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji Sp. z o.o. logo

Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
00-613 Warszawa

e-mail: ocesia@ocesia.edu.pl
www: www.ocesia.edu.pl
tel: 022 830 04 39

Kilka słów o firmie

Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji powstało z myślą o świadczeniu usług dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw państwowych i komunalnych w zakresie organizacji:

- szkoleń otwartych
- szkoleń na zlecenie
- seminariów i konferencji
- doradztwa komunalnego
- wydawnictw, raportów

Misją i nadrzędnym celem Ogólnopolskiego Centrum Edukacji jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych i niezależnych informacji z zakresu gospodarki komunalnej, finansów publicznych, lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego oraz nowych kierunków i zmian w samorządzie terytorialnym i administracji publicznej, zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i przepisów Unii Europejskiej. Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami - praktykami, osobami działającymi w organizacjach pozarządowych, przedstawicielami samorządu terytorialnego, administracji publicznej, kancelarii prawniczych oraz wykładowcami wyższych uczelni. Z każdym z partnerów staramy się w ramach indywidualnych konsultacji i analiz przygotowywać i opracowywać innowacyjne programy szkoleń, tak aby w pełni sprostały Państwa wymaganiom i oczekiwaniom.

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±

tytuł szkoleniamiejsce
Proces budowlany w świetle Ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych Warszawa
Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych w administracji publicznejWarszawa
Public Relations w administracji - skuteczne budowanie wizerunku instytucji publicznejWarszawa
Realizacja robót budowlanych wg FIDIC - zarządzanie kontraktem od przetargu do audytuWarszawa
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznejWarszawa
Elektroniczny obieg dokumentówWarszawa
Profesjonalna Asystentka / SekretarkaWarszawa
Pozyskiwanie funduszy strukturalnych dla jednostek samorządu terytorialnego - zasady, warunki i procedury ubiegania się o dofinansowanieWarszawa
Partnerstwo publiczno - prywatne - szansa i wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych przedsiębiorcówWarszawa
Nowa ustawa o pracownikach samorządowych w praktyceWarszawa
VAT w jednostkach samorządu terytorialnegoWarszawa
Skuteczne negocjacje w praktyceWarszawa
Skuteczne zarządzanie zespołemWarszawa
Archiwizacja dokumentacji w państwowych jednostkach organizacyjnychWarszawa
Etykieta i protokół dyplomatycznyWarszawa
Lean manufacturing - sposobem na redukcję kosztów przy jednoczesnym wzroście procesów produkcyjnychWarszawa
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyceWarszawa
Nowa instrukcja kancelaryjnaWarszawa
Kompendium finansów i rachunkowości pracownika administracji publicznejWarszawa
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyceWarszawa
Zarządzanie projektami w administracji publicznejWarszawa
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznychWarszawa
System ocen pracowniczych w administracji publicznejWarszawa
Zarządzanie bezpieczeństwem informacjiWarszawa
Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych w administracji publicznejWarszawa
Nowa ustawa o finansach publicznych i dyscyplina finansów publicznych w praktyceWarszawa
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami - aktualny stan prawny, projekty nowelizacjiWarszawa
Rachunkowość budżetowaWarszawa
Profesjonalna asystentka/sekretarkaWarszawa
Elektroniczny obieg dokumentówWarszawa
Etykieta i protokół dyplomatycznyWarszawa
Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych w administracji publicznejWarszawa
Proces budowlany w praktyce - w świetle najnowszych regulacji prawnychWarszawa
Nowa Ustawa o odpadachWarszawa
Prawo zamówień publicznych po nowelizacjiWarszawa
Zasady funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnegoWarszawa
Realizacja robót budowlanych wg FIDIC - zarządzanie kontraktem od przetargu do audytuWarszawa
Budżetowanie zadaniowe w świetle nowej ustawy o finansach publicznychWarszawa
Pomoc publiczna po zmianachWarszawa
Archiwizacja dokumentów / archiwizacja dokumentacji unijnej w państwowych jednostkach organizacyjnychWarszawa
Gospodarka odpadami - aktualny stan prawny, planowane zmianyWarszawa
Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych w administracji publicznejWarszawa
Profesjonalne wystąpienia publiczne - jak pokonać tremę i przekonać do siebie audytorium?Warszawa
Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych w administracji publicznejWarszawa
Etykieta i protokół dyplomatycznyWarszawa
Public Relations i social media w administracji publicznejWarszawa
Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z UEWarszawa
Elektroniczny obieg dokumentówWarszawa
Proces budowlany w praktyce - w świetle najnowszych regulacji prawnychWarszawa
Zasady funkcjonowania i nadzoru spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Warszawa
Rachunkowość w jednostkach budżetowych - zamknięcie ksiąg rachunkowychWarszawa
Nowelizacja Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznychWarszawa
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznychWarszawa
Zasady dostępu do informacji publicznejWarszawa
Zamówienia publiczne do 14000 euro z uwzględnieniem zasad dyscypliny finansówWarszawa
Efektywne przywództwo - skuteczne zarządzanie zespołem dla kadry kierowniczej w jednostkach administracji publicznejWarszawa
Archiwizacja dokumentów, archiwizacja dokumentacji unijnej Warszawa
Etykieta i protokół dyplomatycznyWarszawa
Zasady funkcjonowania i nadzoru spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnegoWarszawa
Realizacja robót budowlanych wg FIDIC Zarządzanie kontraktem od przetargu do audytu.Warszawa
Public Relations i Social Media w administracji publicznejWarszawa
Profesjonalna asystentka - skuteczna organizacja biura, kreowanie własnego wizerunkuWarszawa
Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z UEWarszawa, IT Culture ul. Pańska 98/52
Postępowanie administracyjne w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu Postępowania AdministracyjnegoWarszawa, IT Culture ul. Pańska 98/52