Eurofinance Training Sp. z o.o.

Eurofinance Training Sp. z o.o. logo

ul. Nowy Świat 27
00-029 Warszawa

e-mail: training@eurofinance.com.pl , szkolenia@efszkolenia.pl
www: www.efszkolenia.pl
tel: 22 830 13 40
 lub 609 124 124

Kilka słów o firmie

Grupa Eurofinance została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie finansów, zarządzania oraz szkoleń. Zapewniamy biznesowe jak i kreatywne podejście do realizowanych projektów.Do podstawowych usług świadczonych przez wyspecjalizowane spółki należą:

 • Szkolenia otwarte i konferencje

 • Kursy i szkolenia cykliczne

 • Szkolenia w systemie e-learning

 • Szkolenia wewnętrzne (in company).Oferujemy kompleksowe systemy edukacyjne, które sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu budżetu szkoleniowego firmy. W przypadku szkoleń wewnętrznych mają one charakter ścieżki kształcenia personelu, dostosowanej do fundamentalnych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Szkolenia obejmują osiem głównych zakresów tematycznych: prawne, finansowe, menedżerskie, sprzedażowe, środowiskowe, unijne, informatyczne oraz kadrowe.Dlaczego nasza firma?

 • ponad 10-letnie doświadczenie na rynku szkoleniowym – przeprowadzonych ponad 500 zleconych projektów szkoleniowych, poświadczonych
  referencjami

 • bogata baza ponad 1000 autorskich programów szkoleniowych – każdorazowo
  opracowywany indywidualny, nowatorski projekt szkoleniowo –doradczy

 • gwarancja najwyższej jakości szkoleń – przez stosowanie wysokich standardów jakości i obsługi klienta, wysokie oceny w ankietach poszkoleniowych

 • współpraca z doświadczonymi wykładowcami – specjalistami-praktykami, z poszczególnych dziedzin

 • dogodna lokalizacja centrum szkoleniowego Eurofinance oraz posiadana sieć ośrodków, hoteli współpracujących

 • skuteczność realizowanych projektów i osiągnięcie zakładanych rezultatów, szczegółowo przedstawione w bezpłatnym raporcie poszkoleniowym

 • gwarancja poufności, zarówno w okresie współpracy, jak również po zakończeniu projektu


W ramach współpracy, w zakresie szkoleń wewnętrznych

 • analizę potrzeb szkoleniowych wraz z indywidualnym raportem

 • ocenęefektów szkolenia wraz z rozbudowanym opisem

 • licznesesje uzupełniające zdobytą wiedzę i wzmacniające
  implementację nowych umiejętności, rekomendacje na przyszłość

 • bieżący dostęp do szerokiej oferty spotkań informacyjnych

 • systematrakcyjnych zniżek na pozostałe usługi w
  ofercie Grupy Eurofinance

 • kontakt z doradcą zawodowym, który na bieżąco
  wspomagał będzie proces edukacyjny

 • konsultacje poszkolenioweW obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±

tytuł szkoleniamiejsce
Zakres i zasady współpracy z inwestorem zewnętrznym - przykłady dobrych praktykKatowice
Prawidłowe ewidencjonowanie i rozliczanie inwestycji dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013Olsztyn
Windykacja należności - trudne negocjacje z dłużnikami -WARSZTATY-Warszawa
Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe wg Ustawy o rachunkowości i MSSF/MSRWarszawa
Dokumentacja w spółkach kapitałowych - tworzenie, prowadzenie, praktyka działaniaWarszawa
Zasady skutecznego współdziałania pracodawców z reprezentacją pracownikówWarszawa
Sprawozdania finansowe firmy jednostkowe i skonsolidowaneWarszawa
Gildia Aniołów Biznesu - Spotkania dla inwestorówWarszawa
Rozliczanie, monitoring i kontrola projektów dofinansowanych z PO KLWarszawa
Weksel w obrocie gospodarczym - finansowanie przedsiębiorstw w kryzysowych sytuacjachWarszawa
Bilans 2009 - jaki start w 2010?Warszawa
Jak skutecznie sprzedać nieruchomość? - praktyczny warsztat kompetencji handlowych dla developerówWarszawa
Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych w administracji publicznejWarszawa
Poznaj Swojego Anioła - jak znaleźć inwestora?Warszawa
Prawo dla nieprawnikówWarszawa
Budżet przedsiębiorstwa 2010 - efektywne planowanie i realizacjaWarszawa
Finanse dla menedżerów niefinansistów - ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwaWarszawa
Księgowe zasady rozliczania projektów unijnych Warszawa
Zarządzanie magazynem - nowoczesne techniki zarządzania, metody redukcji kosztów, skuteczna organizaWarszawa
Grupa kapitałowa - w aspekcie organizacyjnym, formalno - prawnym i finansowymWarszawa
Jak przygotować skuteczny biznes plan ?Warszawa
Transakcje pomiędzy grupami powiązanymi kapitałowoWarszawa
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnychWarszawa
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwaWarszawa
Controlling produkcjiWarszawa
Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych z funduszy UEWarszawa
Finanse dla menedżerów niefinansistów II - projekty inwestycyjne, źródła finansowania, controlling, rachunkowość zarządcza, planowanie finansoweWarszawa
Ład dokumentacyjny w spółkach prawa handlowegoWarszawa
Rada Nadzorcza - obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działaniaWarszawa
Podstawy finansów i rachunkowości w jednostkach budżetowychWarszawa
Jak prawidłowo sporządzić dokumentację cen transferowych?Warszawa
Dofinansowanie na szkolenia - jak napisać dobry wniosek z PO KL?Warszawa
Co może duży? - możliwości dofinansowania ze środków unijnych dla dużych przedsiębiorstwWarszawa
Biuro Zarządu w spółce kapitałowejWarszawa
Fuzje, przejęcia i alianse strategiczneWarszawa
Wycena ruchomych składników majątkowych jednostek gospodarczychWarszawa
Analiza Finansowa - metody efektywnej oceny działalności przedsiębiorstwaWarszawa
Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych w administracji publicznejWarszawa
Nowoczesne techniki zarządzania magazynem - metody redukcji kosztów, skuteczna organizacjaWarszawa
Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwaWarszawa
Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych - zasady funkcjonowania, metody kontroli spółkiWarszawa
Łączenie, podział i przekształcanie spółek - aspekty prawne, podatkowe i finansoweWarszawa
Projekty inwestycyjne, źródła finansowania, controllingWarszawa
Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków Unii EuropejskiejWarszawa
Nadzór właścicielski - aspekty prawne i finansowe, planowane zmianyWarszawa
Fuzje, przejęcia i alianse strategiczne przedsiębiorstwWarszawa
Zarządzanie produkcją - efektywne planowanie i realizacjaWarszawa
Controlling produkcji - warsztaty komputeroweWarszawa
Nowe oblicze prawa autorskiego - praktyczne aspekty, zasady stosowaniaWarszawa
Nadużycia finansowe - identyfikacja i zapobieganieWarszawa
Zarządzanie finansami w grupie kapitałowejWarszawa
Kontrola i audyt projektów dofinansowanych z UEWarszawa
Cash Flow w praktyce - analiza, interpretacja i metodologia sporządzania rachunku przepływów pieniężnychWarszawa
Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa - praktyczne aspekty, eliminacja ryzykaWarszawa
Zmiany w podatku VAT w 2011 rokuWarszawa
Kurs dla kandydatów na Członków Rad NadzorczychWarszawa
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PODATKAMI przy wykorzystaniu struktur międzynarodowych - konferencjaWarszawa
Odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającejWarszawa
Analiza finansowa w praktyceWarszawa
Ład dokumentacyjny w spółkach prawa handlowegoWarszawa
Praktyczne aspekty zawierania i zabezpieczania umów i kontraktów handlowychWarszawa
Zaawansowana analiza finansowa – warsztaty komputeroweWarszawa
Biuro zarządu w spółce kapitałowejWarszawa
Nowoczesne zarządzanie magazynem - metody redukcji kosztów, skuteczna organizacjaWarszawa
Grupa kapitałowa - aspekty prawne i finansowo - podatkoweWarszawa
Zarządzanie finansami dla niefinansistów - warsztaty z grą decyzyjnąWarszawa
Nadzór korporacyjny w Polsce - najnowsze regulacjeWarszawa
Ryzyko walutowe w nowym otoczeniu ekonomicznymWarszawa
Umowy i kontrakty w obrocie gospodarczymWarszawa
Ograniczanie kosztów w gospodarce materiałowejWarszawa
Prawo autorskie - praktyczne aspekty, zasady stosowaniaWarszawa
System KAIZEN, 5S - kluczem do poprawy jakości, redukcji kosztów oraz zwiększenia wyniku finansowego przedsiębiorstwaWarszawa
Innowacyjność w magazynowaniu - metody redukcji kosztów, skuteczna organizacjaWarszawa
Ceny transferowe w praktyceWarszawa
Odpowiedzialność i zasady funkcjonowania spółek kapitałowych Warszawa
Zarządzanie finansami dla niefinansistówWarszawa
Prawo gospodarcze dla menedżerów nieprawnikówWarszawa
Fuzje i przejęcia w praktyce - KONFERENCJAWarszawa
Nowa perspektywa budżetowania Unii Europejskiej 2014-2020Warszawa
Zarządzanie ryzykiem i finansami w okresie dynamicznych zmian gospodarczych - Kryzys finansowy szansą na zmiany w firmieWarszawa
Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate TreasuryWarszawa
Rachunek przepływów pieniężnych - analiza, interpretacja i metodologia sporządzaniaWarszawa
Co menedżer o podatkach wiedzieć powinienWarszawa
Zakres i zasady współpracy z inwestorem zewnętrznym - przykłady dobrych praktykWarszawa
KAPITAŁ NA ROZWÓJ - jak pozyskać finansowanie dla projektu?Warszawa, Łódź, Gdańsk