Polski Uniwersytet Wirtualny

Polski Uniwersytet Wirtualny logo

Rewolucji 1905 r. nr 64
90-222 Łódź

e-mail: marketingpuw@ahe.lodz.pl
www: www.puw.pl
tel: 0801 080 888

Kilka słów o firmie

Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) jest wspólnym przedsięwzięciem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (dawniej WSHE w Łodzi) i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Prowadzimy studia oraz kursy uzupełniające przez Internet. Naszym zadaniem jest wspomaganie szkoleń i wykładów tradycyjnych oraz promowanie nowoczesnych metod kształcenia. Tworzymy centrum kompetencyjne w zakresie metodyki, technologii i organizacji e-nauczania.

Dysponujemy również najnowszymi technologiami informatycznymi oraz wsparciem metodycznym dla zainteresowanych instytucji, w szczególności dla innych uniwersytetów i szkół wyższych.


W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±

tytuł szkoleniamiejsce
Administracja sieci komputerowych
Algorytmy i struktury danych
Analiza systemowa
Aplikacje internetowe
Architektura komputerów
Aspekty prawne handlu elektronicznego
Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Bezpieczeństwo systemów komputerowych
Bezpieczeństwo systemów sieciowych
Internetowe bazy danych
Komputerowe technologie biznesu
Kominikacja człowiek-komputer
Metody i języki programowania
Metody numeryczne w inżynierii
Modele XML i transformacje
Modele i symulacja komputerowa
Podpis elektroniczny
Podstawy elektroniki i miernictwa
Podstawy programowania
Podstawy telekomunikacji
Programowanie internetowe
Programowanie obiektowe
Programowanie sieci komputerowej
Projektowanie sieci rozległych
Projektowanie systemów i inżynieria oprogramowania
Rozproszone bazy danych
Sieci bezprzewodowe
Sieci komputerowe
Systemy baz danych
Systemy dla przedsiębiorstwa
Systemy multimedialne
Systemy operacyjne
Systemy podejmowania decyzji
Systemy transakcji elektronicznych
Technika światłowodowa
Technologie handlu elektronicznego
Technologie sieci komputerowych
Bankowość i rynek kapitałowy
Bankowość
Ekonomia
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Finanse
Finansowanie przedsiębiorstw
Fundusze strukturalne i programy pomocowe UE
Makroeokonomia
Mikroekonomia
Rachunkowość 1
Rachunkowość 2
Rynek pieniężny i kapitałowy
Controlling
Ekonomika i analiza przedsiębiorstw
Formy współdziałania przedsiębiorstw
Kompetencje menedżera
Konflikt
Negocjacje
Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi
Podstawy negocjacji
Podstawy zarządzania
Postępowanie upadłościowe i sanacyjne
Potencjał ludzki w sytuacji kryzysu i zmiany
Praktyczne problemy zarządzania zasobami ludzkimi
Procedury zarządzania zasobami ludzkimi
Programy wsparcia dla MSP
Projektowanie i ocena przedsięwzięć gospodarczych cz. I
Projektowanie własnego przedsięwzięcia
Przedsiębiorczość
Przywództwo i kierowanie zespołem
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
System społeczny organizacji
Zachowania organizacyjne
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie innowacyjne
Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie kontaktami z klientem
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie MSP
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie (cz. I)
Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie (cz. II)
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Analiza rynku
Badania marketingowe
E-commerce
Finansowanie strategii marketingowych
Komunikacja marketingowa w biznesie
Marka jako element komunikacji marketingowej
Marketing instytucji finansowych
Marketing relacji
Podstawy marketingu
Reklama i PR w komunikacji marketingowej
Strategie marketingowe przedsiębiorstw
Techniki sprzedaży
Zachowania konsumenta
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Podstawy komunikacji interpersonalnej
Skuteczna komunikacja
Zarządzanie i komunikowanie społeczne
Asertywność
Działania twórcze
Pedagogiczne aspekty opieki
Przywództwo i kierowanie zespołem
Psychologia (medyczna)
Psychologia koloru w sprzedaży
Psychologia zarządzania I
Psychologia zarządzania II
Aspekty prawne handlu elektronicznego
Integracja europejska
Prawo gospodarcze
Prawo i postępowanie administracyjne
Programy wsparcia dla MSP
Historia myśli politycznej
Metodologia badań politologicznych
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Najnowsza historia polityczna świata
Partie i systemy partyjne
Samorząd, wspólnoty lokalne
Współczesna myśl polityczna
Współczesne systemy polityczne
Kultura języka polskiego
Etyka w biznesie
Kraje Azji i Afryki w dobie globalizacji
Polityka gospodarcza i społeczna
Propedeutyka filozofii
Socjologia ogólna
Fizyka
Logika
Matematyka dyskretna