Germanicus Niemieckie Centrum Językowe Sp. z o.o.

Germanicus Niemieckie Centrum Językowe Sp. z o.o. logo

Al. Zwycięstwa 250
81-540 Gdynia

e-mail: rupp@germanicus.pl
www: http://germanicus.pl
tel: 058 6692299

Kilka słów o firmie

Germanicus powstał w listopadzie 2000 roku. Celem założycieli Centrum było stworzenie optymalnych warunków do nauki języków obcych:

* profesjonalne i przyjazne wobec klienta doradztwo językowe
* praca w małych, maksymalnie 7-osobowych grupach
* lekcje wyłącznie w języku nauczania
* lektorzy z kraju języka nauczania
* własne programy i podręczniki
* kształcenie aktywnych umiejętności językowych, a więc realizowanie hasła UCZYMY MÓWIĆ!

Konsekwencja we wdrażaniu tych założeń, a także wysoki standard w codziennej obsłudze administracyjnej, okazały się drogą do sukcesu i zajęcia trwałego miejsca na trójmiejskim rynku usług edukacyjnych.

Germanicus jest dzisiaj dużym, renomowanym Centrum oferującym szeroki wachlarz usług językowych klientom indywidualnym, grupowym oraz firmowym.

Oferujemy kursy i szkolenia języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego,a od października 2009 także języka rosyjskiego.

Germanicus jest centrum edukacyjnym wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2.22/00095/2008 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. W maju 2007 roku Germanicus został przyjęty do grona członków aspirujących Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. W grudniu 2007 roku uzyskaliśmy certyfikat jakości ISO 9001:2000. W czerwcu 2009 roku otrzymaliśmy jako pierwsza szkoła językowa na Pomorzu akredytację Kuratorium Oświaty.

Germanicus jest także fundatorem nagród w konkursach językowych oraz stypendiów dla zdolnej młodzieży.

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±