EuroSpektrum s.c.

EuroSpektrum s.c. logo

ul. Piotra Skargi 7/4, Wrocław
51-618 Wrocław

e-mail: szkolenia@eurospektrum.pl
www: http://eurospektrum.pl
tel: tel. 071 733 69 95 lub fax. 071 733 69 92

Kilka słów o firmie

EUROSPEKTRUM to grono specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, szkoleń oraz ekspansji na rynki zagraniczne, których wiedza, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie wspomogą rozwój Państwa organizacji.

Nasze usługi kierujemy do przedsiębiorstw, sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz sektora rolno - spożywczego. EUROSPEKTRUM zapewnia wiedzę merytoryczną w zakresie szkoleń, usług doradczych, usług finansowo-księgowych oraz wsparcie finansowe w ramach funduszy unijnych. Nasze usługi pomogą podnieść kwalifikacje pracowników i podniosą ich efektywność pracy, a to przełoży się na wzrost konkurencyjności wyżej wymienionych podmiotów.

Doradcy EUROSPEKTRUM pomogą Państwu także rozwinąć działalność na rynki zagraniczne. Oferujemy pomoc w wyborze optymalnej formy działalności eksportowej, sporządzeniu oferty zagranicznej, wyszukaniu potencjalnych partnerów zagranicznych, prowadzeniu rozmów handlowych oraz finalizacji kontraktów międzynarodowych.

EUROSPEKTRUM pomoże Państwu również pozyskać środki unijne na rozwój firmy, kształcenie kadr oraz unowocześnianie infrastruktury. W ramach tego działania przeprowadzimy analizę możliwości dofinansowania inwestycji ze środków unijnych, pomożemy wybrać najlepiej odpowiadający Państwu program operacyjny, przygotujemy biznes plan, studium wykonalności, sporządzimy wnioski oraz pomożemy rozliczyć projekt.

EUROSPEKTRUM oferuje również przeprowadzenie audytu projektów unijnych, który jest niezbędny w celu sprawdzenia prawidłowej realizacji projektu, zasadności poniesionych wydatków, zgodności prowadzenia dokumentacji, a przede wszystkim wyeliminowania błędów i nieprawidłowości na etapie realizacji.

Dla organizacji skoncentrowanych na swojej podstawowej działalności, przebrnięcie przez gąszcz ciągle zmieniających się procedur może być skomplikowane. Dlatego EUROSPEKTRUM pomoże Państwu w sposób szybki i skuteczny wykorzystać potencjał, który niesie za sobą Unia Europejska i odnieść sukces w pozyskiwaniu środków unijnych!

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±