Open Konsultacje i Szkolenia

ul. Serbska 6a/1
61-696 Poznań

e-mail: biuro@open-szkolenia.pl
www: www.open-szkolenia.pl
tel: 61 66 22 401 lub 61 66 22 400

Kilka słów o firmie

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych:

Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 12 lat doskonalimy wszechstronne kompetencje pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju. Podczas kilkunastu lat działalności nawiązaliśmy współpracę z ponad 200 Klientami, do których należą m.in:
Volkswagen Poznań Sp z o.o., Ikea Industry Poland Sp. z o. o. , Firestone Industrial Products Poland Sp. z o.o., Imperial Tobacco, Inea S.A, Piotr i Paweł S.A., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Raiffeisen Bank Polska S.A., TUI Poland Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w działalności rozwojowo- szkoleniowej dla firm z branży produkcyjnej, których najwięcej znajduje sie w naszym portfolio. Jednakże posiadamy także bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami usługowymi; z branży automotive, FMCG, budowlanej, hotelarskiej, medycznej , rolniczo- ogrodniczej, energetycznej, marketingowo- reklamowej, a także z instytucjami publicznymi. Współpraca z szerokim gronem przedsiębiorstw z różnych branż świadczy o wszechstronności naszych trenerów i ich dużej znajomości biznesu.

Czynnikami wyróżniającymi naszą firmę są przede wszystkim:
• Indywidualne podejście do Klienta – kompleksowe przygotowanie do realizacji każdego zlecenia, dokonanie diagnozy i badania potrzeb, wdrożenie w kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa przed podjęciem współpracy.
• Bogate doświadczenie naszych trenerów oraz duża znajomość praktyki biznesowej pozwalają odpowiadać na potrzeby Klientów z różnych branż i środowisk.
• Małe grupy szkoleniowe – organizacja szkoleń otwartych w sali szkoleniowej w siedzibie firmy w Poznaniu. Sala przystosowana jest do potrzeb grup 5 osobowych. Mniejsza liczebność grupy pozwala na lepszą interakcję uczestników z trenerem i miedzy sobą.
• Kompleksowa organizacja usługi szkoleniowej dla Klienta poza siedzibą firmy, posiadamy bogate portfolio wynegocjowanych ofert ośrodków szkoleniowych z całej Polski.
• Współpraca ze sprawdzonymi dostawcami usług poligraficznych, grafikami, producentami materiałów szkoleniowych (fiszki, laminatki, długopisy, segregatory), negocjacja korzystnych cen dla naszych Klientów.

Zakres oferowanych usług:
1. Działalania szkoleniowe - spotkania realizowane w formie otwartej oraz zamkniętej- dedykowane potrzebom konkretnych Klientów.
Spotkania szkoleniowe realizujemy głównie z tematyki umiejętności „miękkich”: doskonalące umiejętności sprzedażowe, negocjacyjne, kierownicze, trenerskie, osobiste (zarządzanie czasem. asertywność, komunikacja, inteligencja emocjonalna)

2. Działania wspierające rozwój organizacji, m.in:
• wdrażanie i nadzór nad ocenami okresowymi,
• mediacja w konflikcie,
• budowanie modeli kompetencyjnych/ wdrażanie wartości organizacyjnych,
• budowanie standardów obsługi klienta.

3. Autorskie projekty rozwojowe:
• Projekt High Potentials,
• Filantropijny Teambuilding,
• Akademia Zarządzania,
• Projekt dla Opiekunów Stażystów,
• Certyfikowany Trener Wewnętrzny.

4. Badania i diagnostyka:
• assessment i development center
• badania satysfakcji pracowników,
• ocena 360°
• audyt procesu wdrażania nowych pracowników
• wsparcie procesu rekrutacji,
• diagnoza zespołu.

5. Coaching/ konsultacje

6. Warsztaty dla zespołów

Przykładowe realizacje:

1. Train The Trainer, czyli doskonalenie umiejętności prowadzenia prezentacji i szkoleń. Dwudniowe szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w tajniki technik profesjonalnego prowadzenia prezentacji/ szkoleń w zakresie przygotowania prezentacji, autoprezentacji, technik przyciągania uwagi audytorium, radzenia sobie ze stresem. Szkolenie ma formę warsztatu praktycznego.

2. Akademia Menedżera - projekt rozwojowy dla Kadry Zarządzającej. Podczas cyklu spotkań poruszane są m.in następujące tematy: rola i zadania szefa w zespole pracowniczym, motywowanie pracowników, zasady współpracy i rozwiązywanie problemów w zespole. Warsztaty mają na celu doskonalenie umiejętności menedżera oraz zarządzanej przez niego grupy.
3. Projekt rozwojowy dla kadry zarządzającej – projektem realizowanym na przestrzeni dwóch lat objęta została kadra kierownicza wszystkich szczebli: top menedżerowie, kierownicy działów, mistrzowie i brygadziści. Każda grupa przechodzi ten sam cykl spotkań w postaci: szkoleń tematycznych, follow up’ów poszkoleniowych oraz indywidualnych coachingów w wymiarze kilku godzin dla każdego uczestnika.
4. Team Building w sytuacji zmian- szkolenie to ma kompleksowy i praktyczny wymiar, adresowane jest do konkretnych zespołów działających w organizacji Klienta. Głównymi celami szkolenia są: integracja zespołu w obliczu zmian, budowanie zaufania i otwartości, doskonalenie komunikacji nastawionej na budowanie współpracy, doskonalenie asertywności i empatii w działaniu zespołowym. Podsumowanie spotkania warsztatowego stanowi wypracowanie „Dekalogu współpracy”- 10 podstawowych zasad, które pomogą doskonalić codzienną współpracę.
5. Budowanie kontaktu handlowego poprzez obsługę klienta i kontakt telefoniczny. Szkolenie składa się z dwóch bloków: Budowanie kontaktu handlowego (wdrażanie strategii sprzedaży, mechanizmy relacyjne) oraz telemarketing (komunikacja przez telefon , typy argumentacji, trudne rozmowy). Łączona forma zajęć pozwala na kompleksowe poznanie tematyki sprzedażowej, uzupełnianej o przykłady z praktyki biznesowej.

Przykładowe tematy zrealizowanych szkoleń otwartych: rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, organizacja pracy własnej, warsztat prowadzenia trudnych rozmów w pracy, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem. Na szkolenia otwarte zapraszamy przedstawicieli firm oraz osoby indywidualne zainteresowane samorozwojem.