Business Coaching Maria Wilczyńska

Business Coaching Maria Wilczyńska logo

Puszkarska 9
30-644 Kraków

e-mail: efs@businesscoaching.pl
www: swiadomezarzadzanie.pl
tel: 609 718 188

Kilka słów o firmie

Jesteśmy firmą świadczącą profesjonalne usługi coachingowe. Specjalizujemy się w indywidualnym COACHINGU KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ. Zapewniamy zogniskowane, poufne, profesjonalne wsparcie w zatrzymaniu się, strategicznym spojrzeniu, zbudowaniu planu działania i zarządzaniu procesem tak długo aż osiągnięte zostaną oczekiwane rezultaty. Swoją działalność opieramy o międzynarodowe standardy czołowej na świecie organizacji coachingowej International Coach Federation ICF.

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±