WIK Consulting doradztwo HR szkolenia

WIK Consulting doradztwo HR szkolenia logo

Rózyckiego 2/23
62-510 Konin

e-mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www: wikconsulting.pl
tel: lub 509 667798

Kilka słów o firmie

WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych.

W ramach prowadzonych projektów doradczych i szkoleniowych wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach prowadzonych procesów - od planowania rozwiązań strategicznych, poprzez przygotowanie koncepcji operacyjnych aż do ich wdrożenia.

Zapewniając profesjonalizm i wysoką jakość projektów szkoleniowych, wszystkie nasze szkolenia prowadzimy opierając się na metodologii szkoleń WIK Consulting.
Oferujemy usługi w zakresie:

doradztwa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
coachingu
doradztwa prawnego w obszarze prawa pracy
audytów organizacyjnych
zarządzania zmianą
outsourcingu - Zewnętrzny Ekspert Personalny
HR Interim Management
szkoleń


W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±

tytuł szkoleniamiejsce
OUTPLACEMENT W PRAKTYCE
SKUTECZNY MENEDŻER XXI WIEKU
ZARZĄDZANIE SOBĄ W STRESIE
AUDYT KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJwarszawa
BUDOWA I WDRAŻANIE STRATEGII HRwarszawa
BUDOWA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCEN PRACOWNIKÓWwarszawa
CZAS PRACY KIEROWCÓWwarszawa
TECHNIKI ROZMÓW Z PRACOWNIKAMIwarszawa
ETYKA W SŁUŻBIE CYWILNEJwarszawa
KODEKSY ETYCZNEwarszawa
KOREKTA LISTY PŁACwarszawa
MOTYWOWANIE I OCENA PRACY PRACOWNIKÓWwarszawa
LISTA PŁAC. JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W NALICZANIU WYNAGRODZEŃwarszawa
WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACYwarszawa
PROFESJONALNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTAwarszawa
PROFESJONALNA WIZYTA HANDLOWAwarszawa
PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWEwarszawa
REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓWwarszawa
PRZYWÓDZTWO - LEADERSHIPwarszawa
ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ - ASPEKTY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNEwarszawa
ROZLICZENIA Z ZUSwarszawa
SAVOIR VIVRE W BIZNESIEwarszawa
STRATEGIA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJwarszawa
WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMIwarszawa
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I SZTUKA PREZENTACJIwarszawa
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMIwarszawa
ZARZĄDZANIE PROJEKTEMwarszawa
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI HRwarszawa
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIEwarszawa
ZARZĄDZANIE WIEKIEMwarszawa
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HRMwarszawa
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEMwarszawa
ZARZĄDZANIE ZMIANĄwarszawa
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W KRYZYSIE I ZMIANACHwarszawa
PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCHwarszawa
BUDOWA I ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI WYNAGRADZANIAwarszawa
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLEwarszawa
ETYKA W BIZNESIEwarszawa
FINANSE DLA MENEDŻERAwarszawa
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYMwarszawa
AUDYT KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJWarszawa
BUDOWA I WDRAŻANIE STRATEGII HRWarszawa
Prawo pracy 2013 po zmianachWarszawa
Prawo pracy 2013 po zmianachWarszawa
Komunikacja wewnętrzna – od przypadku do strategiiWarszawa
Komunikacja wewnętrzna – od przypadku do strategiiWarszawa
Aspekty prawne mobbingu według Państwowej Inspekcji PracyWarszawa
Aspekty prawne mobbingu według Państwowej Inspekcji PracyWarszawa
Jak trafnie ocenić kondycję finansową firmy na podstawie analizy sprawozdań finansowych?Warszawa
Jak zbudować i wdrożyć skuteczną strategię rozwoju firmy wykorzystując Zrównoważoną Kartę Wyników?Warszawa
Zarządzanie przez celeWarszawa
Ewaluacja szkoleńWarszawa
Czas pracy po zmianachWarszawa
Jak skutecznie zarządzać firmą wykorzystując kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)?Warszawa
Rozwiązywanie konfliktów w zespole czyli co zrobić, aby i wilk był syty i jagnię nietknięteWarszawa
Event Manager – organizator imprezWarszawa
Jak wyprowadzić firmę z kryzysu? Opracowanie i wdrożenie strategii naprawczejWarszawa
Efektywne prowadzenie zebrań oraz inne narzędzia wewnętrznej komunikacji bezpośredniejWarszawa
Budowanie strategii marketingowejWarszawa
Jak zrozumieć finanse firmy i wpływać na jej wyniki finansowe? Finanse dla niefinansistówWarszawa
Planowanie i prowadzenie badań w organizacjiWarszawa
BIULETYN FIRMOWYWarszawa
CONTROLING PERSONALNYWarszawa
Redaktor w firmie. Jak być dziennikarzem komunikacji wewnętrznej w organizacji?Warszawa
ZARZĄDZANIE TALENTAMIWarszawa