Europrof Consulting

Europrof Consulting logo

1 Maja 150
40-237 Katowice

e-mail: szkolenia@europrof.pl
www: www.europrof.pl
tel: 795899795

Kilka słów o firmie

Europrof Consulting świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa biznesowego oraz prawnego dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w usługach doradczych z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym zwłaszcza z Funduszy Europejskich oraz w szkoleniach specjalistycznych dotyczących najnowszych uregulowań prawnych związanych z dostosowaniem prawodawstwa krajowego do wymagań UE w obszarach m.in. tj. środowisko, energetyka, inwestycje publiczne oraz prywatne.


Europrof Consulting działa na rynku od 2009 r. jednakże początki działalności przedsiębiorstwa sięgają roku 2002, kiedy to jego właściciel rozpoczął realizacje pierwszych projektów w ramach funduszy przedakcesyjnych PHARE. Kolejne lata zdobywania doświadczeń, realizacja projektów w ramach perspektywy budżetowej UE w okresach 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013 zaowocowały utworzeniem w 2009 roku przedsiębiorstwa pod nazwą Europrof Consulting.


W celu dopasowania oferty do zmieniających się potrzeb rynku przy Europrof Consulting powstało Centrum Szkoleń, oferujące specjalistyczne usługi szkoleniowe. Usługi Centrum Szkoleń Europrof skierowane są dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, sektora dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz dla klientów indywidualnych.