Language Empire School www.lang-empire.pl

Language Empire School www.lang-empire.pl logo

ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa

e-mail: biuro@lang-empire.pl
www: www.lang-empire.pl
tel: 886-738-607

Kilka słów o firmie

Szkoła Językowa Language Empire School oferuje kursy i szkolenia językowe podnoszące poziom umiejętności językowych, które są dopasowane do potrzeb pracowników firm i instytucji, kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, a także specjalistów działów m.in. HR, marketingu.

Nasze kursy i szkolenia są oparte na autorskich programach, dzięki którym bardzo skutecznie rozwijają umiejętność porozumiewania się w języku angielskim oraz elastycznie odpowiadają wymaganiom uczestników.

Filarem działalności naszej Szkoły Językowej jest działalność szkoleniowa realizowana poprzez organizowanie kursów, szkoleń, a także seminariów językowych, które łączą tematykę biznesową z rozwijaniem kompetencji językowych.

Naszą misją jest działanie na rzecz rozwijania umiejętności z zakresu porozumiewania się w języku angielskim i podnoszenie poziomu umiejętności interpersonalnych wśród polskich specjalistów oraz kadry zarządzającej.

Szkolenia organizowane przez Szkołę Językową Language Empire School mają na celu podnoszeniu poziomu umiejętności językowych środowiska biznesu. Dbamy zarówno o potrzeby osób, które dysponują wiedzą podstawową i chciałyby ją rozszerzyć, jak i osób, już posiadających pewne umiejętności, ale pragnących nabrać płynności w mówieniu oraz zdobyć cenną wiedzę zgodną z ich zainteresowaniami.

Naszą dewizą jest stwierdzenie: Język jest jedynie środkiem do celu, a nie celem samym w sobie.

Nasi lektorzy prowadzący kursy, szkolenia oraz seminaria są nie tylko doświadczonymi specjalistami z zakresu języka angielskiego, ale także prawdziwymi pasjonatami wykładanej dziedziny. Zależy im na skuteczności prowadzonych kursów i szkoleń ponieważ ą oceniani na podstawie efektów, które osiągają ich kursanci.

Organizowane przez nas szkolenia mają formy:
- kursów/szkoleń/seminarów ogólnych i zawodowych
- kursów/szkoleń/seminariów o formule otwartej
- kursów/szkoleń /seminariów dla firm i instytucji o formule zamkniętej

Aktualną ofertę mogą Państwo znaleźć na stronie www.lang-empire.pl.

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±