Doskonalenie zarządzania organizacją - zasady i podstawowe procedury

Doskonalenie zarządzania organizacją - zasady i podstawowe procedury
Autor:Jerzy Kowalczyk
Wydawnictwo:Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Stron:55
Kategoria:Zarządzanie

» Opis

Książka w postaci elektronicznej zawiera praktyczne informacje dotyczące doskonalenia zarządzania organizacją. W środku znajdziemy opis zasad doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające.

Książka w postaci elektronicznej zawiera praktyczne informacje dotyczące doskonalenia zarządzania organizacją. W środku znajdziemy opis zasad doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające:
  1. Przejście z doskonalenia procesów na doskonalenie zarządzania w skali całej organizacji
  2. Przykłady oraz sposób opracowania podstawowych – dla doskonalenia zarządzania organizacją – procedur, a mianowicie:
  • Audity wewnętrzne
  • Działania korygujące
  • Działania zapobiegawcze
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  • Przegląd systemu przez kierownictwo
  • Badanie satysfakcji klientów