Odzyskaj pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

Odzyskaj pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów
Autor:Krzysztof Tuczapski
Wydawnictwo:Wiedza i Praktyka
Stron:23
Kategoria:Zarządzanie

» Opis

Ebook informuje o
  • sposobach potwierdzania, czy pacjent jest ubezpieczony,
  • uzyskaniu decyzji potwierdzającej prawo do leczenia osoby kwalifikującej się do otrzymania pomocy społecznej,
  • dotacjach celowych z budżetu państwa na leczenie pacjentów nieubezpieczonych.
W odniesieniu do leczenia obcokrajowców opisuje warunki, które musi spełnić ta osoba, by uzyskać świadczenie, tj. wykupić polisę ubezpieczeniową lub mieć własne środki (leczenie planowe). Przedstawia także sytuację, w której ZOZ musi zwrócić się do ambasady, aby uzyskać zwrot za leczenie nieubezpieczonego obcokrajowca.

Z tekstu dowiesz się: 

  • jak ustalać prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych pacjentom
  • jak uzyskać zapłatę za  świadczenia udzielone osobom bezdomnym i innym, które nie mają żadnych źródeł utrzymania oraz nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
  • jak w przypadkach stanów nagłych uzyskać decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) potwierdzającą prawo do leczenia osoby kwalifikującej się do otrzymania pomocy społecznej
  • jak uzyskać dotację celową z budżetu państwa w przypadku, gdy osoba nieubezpieczona nie otrzyma decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, gdyż nie spełnia kryterium dochodowego ani nie jest możliwe ściągnięcie zapłaty za jej leczenie, np. z powodu braku adresu zameldowania lub podania fałszywego adresu, świadczenia zdrowotne są refundowane przez NFZ
  • na jakiej podstawie zakłady opieki zdrowotnej rozliczają się z NFZ w związku z udzieleniem im pomocy medycznej i jak postępować z pacjentami zagranicznymi, by nie narazić się na brak zapłaty z ich strony.