Szkolenia z zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Szkolenia z zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacjiSystemy zarządzania bezpieczeństwem informacji cieszą się coraz większą popularnością nie tylko wśród placówek administracji publicznej, ale także i wśród prywatnych firm.

Obowiązek stosowania wybranych mechanizmów bezpieczeństwa wyznaczają nie tylko zarządzenia ministra, ale również i indywidualne potrzeby przedsiębiorców i ich klientów w zakresie potrzeby ochrony informacji, takich jak np. dane osobowe. Dlatego też koniecznym elementem każdego systemu oraz polityki bezpieczeństwa informacji jest wdrożenie procesu związanego z zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji. Aby takie wdrożenia miały sens niezbędne są specjalne szkolenia dla specjalistów branży IT organizowane przez ośrodki szkoleniowe, takie jak np. CTS Customized Training Solutions.

Jednym z podstawowych szkoleń w tym zakresie jest szkolenie Information Security ISO 27001 dedykowane jest w pierwszej kolejności dla  menedżerów projektów oraz dla konsultantów, pragnących przygotować się i wspierać organizację w sferze wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISMS. Kolejno, dla rewidentów norm ISO 27001 (chcących w pełni zrozumieć ISMS), dla wszystkich menedżerów wyższego szczebla, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie przedsiębiorstwem w IT oraz członków zespołu bezpieczeństwa informacji jak i ekspertów technicznych pragnących przygotować się do pracy, która jest związana z bezpieczeństwem informacji lub projektem zarządzania ISMS.

czytaj dalej

reklama

Głównym celem  takiego szkolenia jest opanowanie przez jego uczestników jak najlepszych praktyk
w kwestii wykonania kontroli bezpieczeństwa informacji ze wszystkich dziedzin.

Bardzo popularnymi szkoleniami są także te oparte na normie ISO 27005, zaprojektowane po to, aby wspomóc właściwą implementację bezpieczeństwa informacyjnego w oparciu o zarządzanie ryzykiem. Samo szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla specjalistów branży IT, którzy chcą uzyskać wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem w organizacji, zespołu wdrażającego, odpowiedzialnego lub biorącego udział w programie zarządzania ryzykiem oraz członków zespołu bezpieczeństwa informacji. Tematyka obejmuje przede wszystkim zagadnienia zapoznania się z pojęciami i definicjami odnoszącymi się do ryzyka, standardami, normami i metodologiami w zakresie zarządzania ryzykiem oraz nauką wdrażania programu w życie. Dodatkowo poruszane są zagadnienia oceny ryzyka, akceptacji i zarządzania ryzykiem rezydualnym oraz komunikacji, monitorowania i kontrolowania ryzyka.

źródło: http://cts.com.pl/

Komentarze