Zmiany w ISO 9001

Zmiany w ISO 9001Certyfikację systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 posiada już ponad milion organizacji.

 Wszystkie firmy posiadające certyfikaty, a także organizacje, które planują wdrożyć ten system, muszą mieć świadomość nadchodzących zmian w normie. Jej modyfikacje zaczęły obowiązywać już we wrześniu 2015 roku, jednak czas na całkowite przejście mamy do września 2018 roku.

Mam certyfikat ISO 9001 i co teraz?

Jednostki, które już przeszły przez proces certyfikacji nie muszą bać się, że ich dokument jest nieważny. Nie ma też potrzeby tworzenia nowych ksiąg jakości i innych elementów systemu. Aby przejść na nową normę należy wybrać jedną z trzech metod:

  1. podpisać umowę zgodną z nową normą podczas recertyfikacji, która będzie ważna przez okres 3 lat
  2. podczas wizyty związanej z audytem nadzoru spisać aneks do umowy, która nie zmieni czasu swojego obowiązywania
  3. podczas audytu nadzoru przerwać cykl i podpisać nową umowę na 3 lata zgodną z normą ISO 9001:2015

Obecnie zarówno certyfikaty systemu zarządzania jakością wydane w oparciu o normę z roku 2008, jak i te nowego typu są aktualne. Certyfikacja według starych standardów skończy się w marcu 2017 roku. Warto pamiętać, że 14 września 2018 roku wszystkie certyfikaty starego typu stracą swoją ważność.

Najważniejsze zmiany

Norma ISO 9001:2015 ma inną strukturę.

czytaj dalej

reklama

Część zamian dotyczy znaczenia terminów np. dokumenty i zapisy. Rozbudowano opis wytycznych rozumienia podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością. Większą uwagę zwrócono na ocenę i zarządzanie ryzykiem. Jest ono potraktowane jako niepewność, która może mieć zarówno skutki negatywne, jak i pozytywne.  Podkreślono też znaczenie przestrzegania zarówno wymogów prawnych jak i dokumentów branżowych, czy korporacyjnych. Aby dowiedzieć się więcej warto zapisać się na szkolenie, podczas którego przedstawiane są wszystkie aspekty wprowadzonych zmian: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/iso-90012015-planowane-zmiany/


Firma Orest na bieżąco śledzi nowinki w branży i stara się iść z duchem postępu, co pomaga w innowacyjności produkcji sprzętu gastronomicznego.

Komentarze