Comoveo udostępnia darmowe aplikacje do zarządzania firmą

Comoveo udostępnia darmowe aplikacje do zarządzania firmą

Coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie oprogramowania online z uwagi na zalety takiego podejścia. Dzięki temu, że dane przechowuje się w chmurze, przedsiębiorstwa zmniejszają ilość baz danych i serwerów w firmie, co pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności. W sytuacji, gdy dany program online zostanie ulepszony, wszyscy jego użytkownicy mają od razu dostęp do najnowszej wersji i nie muszą poświęcać czasu na własnoręczną aktualizację aplikacji. Klienci nie muszą też instalować programu na wielu urządzeniach i zabiegać o licencję, gdyż do aplikacji online w chmurze da się zalogować z dowolnego urządzenia połączonego z internetem. Dzięki temu, że dane w chmurze dostępne są jednocześnie dla wielu osób, łatwo organizuje się współpracę w grupie, przydziela zadania i wspólnie realizuje projekty. Lokalizacja baz danych w sieci umożliwia ich wykorzystywanie przez wiele różnych aplikacji, które mogą ze sobą współdziałać. CRM Comoveo, dzięki pracy w chmurze, również pozwala na jego integrację z różnymi darmowymi aplikacjami i modułami, które korzystają z wybranych elementów funkcjonalnych potężnego systemu, pomagając w realizacji określonych zadań.

Faktura w chmurze


Faktura w chmurze udostępnia przedsiębiorcom darmowy program do fakturowania online. Ta bezpłatna aplikacja oferuje możliwość wystawiania faktur w różnych językach i przy wykorzystaniu różnych walut.

czytaj dalej

reklama

Integracja z GUS pozwala na pobranie kompletnych danych firmy kontrahenta przy wykorzystaniu jego numeru NIP. Oprogramowanie szyfruje przechowywane w chmurze dane klientów, umożliwiając firmom, które korzystają z tej usługi, dostosowanie się do przepisów prawa związanych z ustawą RODO. Wariant premium usługi udostępnia dodatkowe funkcjonalności dzięki powiązaniom z CRM Comoveo. Przez to Faktura w chmurze umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie kampanii e-mailowych, obsługę reklamacji i zgłoszeń klientów, oraz korzystanie z poczty internetowej oraz telefonii VOIP. Dzięki komunikatorowi firmowemu można łatwo skontaktować się z współpracownikami i otrzymać SMS informujący o nowych wiadomościach. Specjalne narzędzie upraszcza także na tworzenie atrakcyjnych ofert w formacie PDF.

FLY CRM


FLY CRM również współdziała z Comoveo wykorzystując niektóre funkcjonalności tego systemu. Ta aplikacja udostępnia klientom wirtualny dysk, na którym przechowuje się w chmurze kluczowe dane. FLY generuje szczegółowe raporty i statystyki, dzięki którym można łatwo ocenić poszczególne aspekty działania firmy i zweryfikować skuteczność podejmowanych działań. Dzięki temu praktycznemu programowi przedsiębiorca prowadzi całą ścieżkę sprzedażową w jednej aplikacji, od przygotowania oferty, poprzez kampanię e-mailową i wystawienie faktury, aż po obsługę reklamacji i rozwiązywanie zgłoszeń od klientów. FLY pozwala na zastosowanie indywidualnego podejścia do każdego leada, dzięki zapisywaniu wszystkich istotnych informacji i dobieraniu odpowiedniej strategii marketingowej. Wygodny kalendarz umożliwia dokładne zaplanowanie zadań do wykonania w firmie oraz przypisanie ich do konkretnych pracowników. Dzięki powiadomieniom SMS praca nad zadaniami przebiega szybko i sprawnie, a detale nie umykają w natłoku zajęć. Powiązana z FLY baza danych klientów przechowuje w chmurze wszystkie ich dane, do których firma ma łatwy dostęp.

OFERTA PRO


Darmowy program do ofertowania ułatwia szybkie przygotowanie chwytliwej oferty dostosowanej do potrzeb i preferencji danego klienta. Dzięki wygodnej aplikacji, atrakcyjną wizualne i merytoryczną ofertę opracowuje się nawet w kilka minut. Ten system pozwala na wgranie logo przedsiębiorstwa, które można dołączać do wszystkich kreowanych ofert. Po wprowadzeniu do baz danych informacji o towarach i usługach sprzedawanych przez firmę, w prosty sposób wykorzystuje się te dane podczas tworzenia ofert, oszczędzając przy tym czas. Baza danych klientów ściśle współpracuje z systemem OFERTA PRO. Dzięki temu buduje się historię poszczególnych leadów, zapisując jakie oferty otrzymali, jak na nie zareagowali, oraz z jakich produktów i usług skorzystali. To pozwala na skomponowanie indywidualnej oferty dopasowanej od oczekiwań danego klienta oraz jego historii i profilu psychologicznego. Aplikacja OFERTA PRO realizuje różne układy graficzne z wykorzystaniem zdjęć, elementów tekstowych, schematów i opisów. System dba o to, aby każda sporządzona w nim oferta wyglądała estetycznie i budziła zainteresowanie klientów. Aplikacja integruje się z systemem Comoveo, co pozwala na generowanie raportów i porównywanie skuteczności różnych wersji ofert.

Comoveo CRM


System Comoveo to wszechstronny CRM służący do zarządzania pracą firmy. Poszczególne elementy tej aplikacji ułatwiają wyznaczanie zadań i przydzielanie ich konkretnym pracownikom oraz na pracę z bazami danych klientów, produktów i usług. Comoveo umożliwia indywidualne prowadzenie danego leada od początku do końca, uwzględniające specyfikę i preferencje danego klienta, jego historię zakupową oraz reakcję na poszczególne propozycje marketingowe. Dzięki temu można wybrać optymalny moment i sposób kontaktu z danym leadem oraz dopasować do niego treść oferty. Skuteczny CRM analizuje wiele informacji jednocześnie, łączy je ze sobą i wyciąga z nich wnioski. Na tej podstawie Comoveo wyznacza zadania i buduje procedury, oraz optymalnie wykorzystuje mocne strony firmy i jej pracowników. Przechowywanie danych i działanie w chmurze umożliwia współpracę tego CRM z darmowymi modułami zewnętrznymi takimi jak Faktura w chmurze, FLY CRM oraz OFERTA PRO, dzięki którym można się zapoznać z niektórymi elementami funkcjonalności potężnego systemu Comoveo i zoptymalizować wybrane aspekty działania swojego przedsiębiorstwa.

Komentarze