ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Kategoria:

Nasze szkolenie dotyczące zarządzania zmianą to doskonała propozycja, dla tych wszystkich którym zależy na rozwoju umiejętności menadżerskich. Zmiana to proces który powinniśmy poznać i kontrolować.


Organizator:

Logo EGD Consulting

EGD Consulting

ul. Kaczeńcowa 38
60-175 Poznań
tel. 61-661-12-33

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 750 zł

Miejsce wydarzenia:

Ratajczaka 18C

Poznań


Obsługa

EGD Consulting

Cel szkolenia

■Praktyczne przeprowadzenie zmiany w organizacji
■Doskonalenie umiejętności związanych z psychologią zmiany
■Umiejętność pokonywania oporów wobec zmian
■Zdobyta wiedza
■Zapoznanie z procesem przeprowadzenia zmiany
■Etapy zmiany i czas trwania zmiany
■Poznanie reakcji ludzi w poszczególnych etapach zmiany
■Zapoznanie z analizą sił w zmianie

Program szkolenia

Program szkolenia

1.Psychologia zmiany
Pojecie i definicja zmiany w organizacji
Zmiana –szansa czy konieczność?
Rodzaje oporu wobec zmian
Postawy wobec zmiany
2.Wprowadzenie zmiany w organizacji
Analiza poprzedzająca wprowadzenie zmiany
Analiza pola sił
Etapy wprowadzenia zmiany
Dynamika zmiany w organizacji
Procedura wprowadzenia zmiany
Jak ustrzec się od błędów wprowadzając zmianę
3.Informacje w procesie zmiany
Dostęp do informacji w procesie zmiany
Przygotowanie informacji o zmianie
Proces dostarczenia informacji o zmianie do poszczególnych odbiorców
Narzędzia komunikacji o zmianie (kto, gdzie, kiedy, komu, w jaki sposób)
4.Zarządzanie czasem w zmianie
Planowanie zmiany
Efektywne wykorzystanie czasu na zmianę (ile czasu potrzeba na zmianę?)
Techniki zarządzania czasem
Identyfikacja i eliminacja „złodziei czasu”
5.Menedżer w procesie zmiany
Umiejętności osobiste –silne strony w zmianie
Odpowiedzialność menedżera za skuteczne przeprowadzenie zmiany
6.Zarządzanie procesem zmiany
Działania wyprzedzające zmianę
Komunikacja interpersonalna w zmianie
Stres i asertywność w zmianie
Perswazja i wywieranie wpływu z procesie zmiany

Dodaj ofertę

Więcej informacji

trener-Zygmunt Dolata