TECHNIKI FINALIZACJI SPRZEDAŻY

Kategoria:

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które w przekrojowy sposób ukazuje możliwości technik sprzedażowych.


Organizator:

Logo EGD Consulting

EGD Consulting

ul. Kaczeńcowa 38
60-175 Poznań
tel. 61-661-12-33

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1550 zł

Miejsce wydarzenia:

Ratajczaka 18C

Poznań


Obsługa

EGD Consulting

Cel szkolenia

Szkolenie ma charakter bardzo przekrojowy, czyli program celowo jest ujęty z jednej strony pod kątem tematyki „Finalizacja sprzedaży”, a z drugiej odnoszący się do wielu ważnych kwestii mających ogromny wpływ na tenże etap rozmowy/wizyty handlowej w relacjach klient – handlowiec. Szkolenie ma pokazać i uświadomić uczestnikowi jak wiele ważnych czynników ma wpływ na skuteczne i szybkie zamykanie sprzedaży podczas wizyty u klienta. Dodatkowo ma zwrócić uwagę w jaki sposób dopasowywać finalizację nie tylko pod kątem technik de facto, ale także innych aspektów, na które klient reaguje, a handlowiec powinien wykorzystywać.

Program szkolenia

I DZIEŃ

1.Wprowadzenie do zagadnienia finalizacji sprzedaży – czyli przedstawienie matrycy finalizacji.
■ujęcie pod kątem typologii klienta
■ujęcie pod kątem badania potrzeb
■ujęcie pod kątem technik prezentacji
■ujęcie pod kątem negocjacji, czyli tzw. „gry handlowej”
■ujęcie pod kątem występujących obiekcji
2.Typologia klienta
■podświadome reakcje i zachowania klientów (meta programy)
■autoanaliza własnego meta programu (typologii)
■język finalizacji dostosowany do typologii klienta
3.Wykorzystanie deklarowanych i prawdziwych potrzeb klienta podczas finalizacji
■nawiązywanie i powoływanie się na argumenty, stanowisko własne
■korygowanie potrzeb wypowiedzianych przez klienta
■pogłębianie potrzeb nieodkrytych (szczerość i otwartość w relacjach klient – handlowiec)
4.Wykorzystanie siły prezentacji produktu w finalizacji sprzedaży
■kluczowe argumenty „za” i dopasowanie odpowiedniej techniki zamknięcia
■technika zadawania pytań w finalizacji
■świadome niedopowiedzenia i wzbudzanie uwagi klienta
■konstrukcja prezentacji wspierającej szybkie zamknięcie sprzedaży
II DZIEŃ

1.Wykorzystanie negocjacji, czyli tzw. „gry handlowej” podczas finalizacji
■reakcja na odpieranie pierwszych propozycji
■ustępowanie z wysiłkiem z jednoczesnym stawianiem warunków klientowi
■oddzielanie ludzi od problemów w negocjacjach
■strategia win – win w finalizacji sprzedaży
2.Wykorzystanie technik radzenia sobie z obiekcjami na etapie finalizacji
■portfel obiekcji dostępnych i wykorzystywanych przez klienta
■pułapki, sztuczki i zagrywki klienta
■techniki radzenia sobie z obiekcjami – „nie wszystkimi” – (argumenty, zadawanie pytań, prowokacja, adwokat diabła, refleksja, asertywne odpowiedzi)
3.Faktyczne i praktyczne techniki zamykania sprzedaży
■wybrane techniki jako przykłady (technika Bena Franklina, odwrócenia, zamknięcie kierowane, alternatywne, przez przyzwolenie, pewne)
■budowanie algorytmów i treści zaproszenia do finalizacji
4.Podsumowanie szkolenia
■kluczowe zagadnienia

Dodaj ofertę

Więcej informacji

trener - Maciej Zarembski