Pracownik pomocy socjalnej i pokrewnej

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Doskonalenie umiejętności

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny). Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie


Organizator:tel.

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: 2021-03-20

Cena: free

Miejsce wydarzenia:

Kaczeńcowa 38

Poznań


Cel szkolenia

Udział w realizowanym projekcie pozwoli Państwu nabyć kwalifikacje zawodowe w ramach oferowanych szkoleń oraz wyposaży w narzędzia niezbędne do efektywnego poruszania się po rynku pracy. Umożliwi poznanie swoich słabych i mocnych stron, a indywidualna ścieżka uczestnictwa, koordynowana przez zespół doradców, pozwoli na opanowanie sztuki autoprezentacji i efektywnej komunikacji.

Zapoznają się Państwo także z metodami funkcjonowania i prawami rządzącymi współczesnym rynkiem pracy – nabędą praktyczne umiejętności z zakresu sporządzania profesjonalnej dokumentacji aplikacyjnej oraz prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kompleksowe wsparcie jakie oferujemy, zapewni zwiększenie konkurencyjności uczestników na rynku i pracy bez wątpienia pomoże w powrocie do aktywności zawodowej.

Dzięki szkoleniom uczestnicy:

- Zupełnie bezpłatnie nabędą kwalifikacje w ramach proponowanych kursów zawodowych.
- Uświadomią sobie swoje słabe i mocne strony oraz zyskają umiejętność autoprezentacji.
- Poznają prawa rządzące współczesnym rynkiem pracy oraz zdobędą wiedzę niezbędną do szybkiego znalezienia zatrudnienia.

Program szkolenia

Program szkolenia
Pracownik opieki osobistej i pokrewnej (liczba godzin 120):

1. Opieka dziecięca:

a) Psycholog (30h):

- Psychologia wychowawcza z elementami psychologii ogólnej;
- Umiejętności wychowawcze – zajęcia warsztatowe );
- Pedagogika – wybrane elementy opieki i wychowania.

b) Pedagog (12h):

- Praktyczne zastosowania umiejętności wychowawczych (opieka, organizowanie zabaw, kierowanie aktywnością dziecka) – zajęcia warsztatowe.

c) Pielęgniarka dziecięca (6h):

- Program medyczny: fizjologia i rozwój, pielęgnacja, higiena, najczęstsze problemy zdrowotne, urazy i pierwsza pomoc, dziecko specjalnej troski.

d) Dietetyk (6h):

- Karmienie od niemowlęcia do wieku szkolnego.


2. Opieka nad osobą starszą:

a) Pielęgniarka (30h):

- Procesy starzenia organizmu,
- Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby;
- Choroby wieku podeszłego, pomiar parametrów;
- Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku;
- Opieka nad chorymi osobami niepełnosprawnymi;
- Opieka nad umierającymi i towarzyszenie śmierci;
- Pierwsza pomoc w geriatrii.

b) Rehabilitantka (12h):

- Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia;
- Rehabilitacja;

c) Dietetyk (6h):

- Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych;

3.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (12h):
- Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych oraz poszukiwanie pracy w środowisku Internetu;
- Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Doradztwo zawodowe (2h):
Każdy z uczestników skorzysta z 2-godzinnego, indywidualnego doradztwa zawodowego. Spotkania z doradcą pozwolą poznać słabe i mocne strony uczestnika, jego indywidualne potrzeby, na podstawie czego doradca skutecznie dobierze zakres pomocy.

5. Poradnictwo psychologiczne (4h):
Każdy z uczestników zostanie objęty 4 – godzinnym, indywidualnym poradnictwem psychologicznym, które ma na celu zniwelować negatywne skutki utraty pracy, pomóc poradzić sobie w nowej, trudnej sytuacji i zmobilizować do działania.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Adresaci szkolenia:
1. Osoby przewidziane do zwolnienia, lub zagrożone zwolnieniem. 2. Osoby bezrobotne (zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika i pozostające bez zatrudnienia przez okres nie dłuższy aniżeli 6 miesięcy).

Informacja o formie w jakiej przyjmowane są zgłoszenia
Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu:
- Formularza zgłoszeniowego;
- Zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dokumenty prześlemy po nawiązaniu z nami kontaktu telefonicznego, lub mailowego.