Wprowadzenie do podpisu elektronicznego

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Bezpieczeństwo

Czas trwania: 1 dzień
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: B-PW06


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1 500 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Zapoznanie się z podstawami funkcjonowania podpisu elektronicznego oraz pojęciami oraz mechanizmami wykorzystywanymi w realizacji podpisu elektronicznego
- Omówienie aspektu bezpieczeństwa podpisu elektronicznego
- Omówienie, jak od strony technicznej realizowane są mechanizmy pozwalające na składanie, weryfikację oraz archiwizację podpisu elektronicznego
- Omówienie podstaw wiedzy o funkcjach skrótu oraz algorytmach szyfrujących
- Przedstawienie elementów infrastruktury klucza publicznego (PKI) oraz procesów związanych z tworzeniem, używaniem oraz unieważnianiem certyfikatów
- Omówienie sytuacji podpisu elektronicznego w Polsce(co i w jakich dokumentach o podpisie elektronicznym mówi polskie prawo, czym jest podpis kwalifikowany i jak wygląda jego realizacja w naszym kraju)
- Wyjaśnienie mechanizmów działania urządzeń oraz aplikacji wykorzystujących podpis elektroniczny (jak działają i jakie są mechanizmy bezpieczeństwa stosowane wkartach elektronicznych; w jaki sposób działa elektroniczna skrzynka podawcza)

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Wprowadzenie do podpisu elektronicznego
- Podstawy techniczne realizacji podpisu elektronicznego
- Podpis elektroniczny w Polsce
- Działanie niektórych urządzeń oraz aplikacji wykorzystujących podpis elektroniczny

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien:
- Mieć znajomość podstawowych założeń funkcjonowania podpisu elektronicznego
- Mieć znajomość niektórych technicznych aspektów zawiązanych z realizacją podpisu elektronicznego
- Mieć wiedzę o tym jak wygląda realizacja aspektów związanych z podpisem elektronicznym w Polsce- podpis kwalifikowany
- Mieć wiedzę na temat realizacji zagadnień związanych z osobistym podpisem elektronicznym (działanie kart elektronicznych, zasady funkcjonowania oraz budowa elektronicznej skrzynki pocztowej)

Przeznaczone dla:

- Programistów,analityków oraz projektantów pracujących nad rozwiązaniami wykorzystującymi podpis elektroniczny
- Urzędników, prawników, osób związanych z biznesem i innych osób spoza IT, które chcą poznać podstawy funkcjonowania podpisu elektronicznego