Czas pracy - planowanie i rozliczanie

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


CZAS PRACY Planowanie i rozliczenie - warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Grzybowska

Warszawa


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z niezbędnymi elementami planowania i rozliczania czasu pracy.

Program szkolenia

Zmiany dają pracodawcy możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy czy wprowadzenie ruchomego czasu pracy - co oznacza różne godziny rozpoczynania pracy przez pracownika. Przed wprowadzeniem tych zmian, musi być zawarte porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami, czy to związkiem zawodowym działającym w firmie, czy radą pracowniczą, czy przedstawicielem pracowników. Ponadto kontrolę słuszności podejmowania takich decyzji będzie wykonywała – według zapisów nowelizacji – także Państwowa Inspekcja Pracy. Najwięcej emocji wzbudza jednak tworzenie miesięcznych harmonogramów, jak doskonale wiemy, zaplanowanie czasu pracy na miesiąc do przodu w niektórych branżach jest po prostu niemożliwe.

Głównym celem szkolenia jest:
•zapoznanie uczestników z planowanymi zmiany w czasie pracy
•porównania dotychczasowych rozwiązań prawnych z planowanymi zmianami
•wskazanie najczęściej popełnianych błędów w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników
•przestawienie konsekwencji jakie może ponieść firma lub jednostka w przypadku błędów popełnianych w niewłaściwym rozliczaniu czasu pracy w wymiarze finansowym i prawnym


Profil uczestnika

Kierownicy i pracownicy działów kadr i płac, osoby planujące i realizujące harmonogramy pracy.


Program szkolenia
1.Czas pracy po zmianach wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy i zmiany ustawy o związkach zawodowych◦omówienie zmian w czasie pracy z zakresu pojęcia doby pracowniczej
◦jak wprowadzać zmiany w obowiązujących harmonogramach pracy?
◦„ruchomy czas pracy”
◦aktualnie stosowane stawki dodatków do pracy za pracę w godzinach nadliczbowych oraz proponowane zmiany
◦wpływ zmian w prawie pracy na systemy czasu pracy
◦wpływ zmian w czasie pracy na obowiązki wynikające z ewidencjonowania czasu pracy
◦wpływ przedstawicieli związków zawodowych i pracowników na ustalenia z zakresu czasu pracy w zakresie aktualnym i po zmianach

2.Planowanie i rozliczanie czasu pracy ◦wymiar czasu pracy
◦rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu
◦rozliczeniowego
◦planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach
◦rozliczeniowych
◦systemy czasu pracy
◦jak planować pracę, w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
◦czy można pracować więcej niż 40 godzin w tygodniu

3.Odpoczynki dobowe i tygodniowe ◦ile godzin odpoczynku trzeba zapewnić w zależności od stosowanego
◦systemu czasu pracy
◦kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego
◦jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek
◦odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować
◦czy podróż służbowa może naruszać prawo do odpoczynku
◦kiedy, po powrocie z podróży służbowej, pracownik może rozpocząć pracę

4.Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy ◦kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
◦na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy
◦jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
◦jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy
◦czym różni się harmonogram czasu pracy od ewidencji czasu pracy i jakie są miedzy nimi związki

5.Dopuszczalność pracy w niedzielę i święta ◦uprawnienia pracowników
◦rekompensata za pracę w niedzielę i święta
◦praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)

6.Praca w godzinach nadliczbowych ◦przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
◦godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
◦oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie "normalnego wynagrodzenia" za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
◦rekompensata pracy w dniu wolnym
◦udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin
◦rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowców
◦dyżur pracowniczy

7.Wykroczenia z zakresu czasu pracy oraz konsekwencje prawne i finansowe wynikające z popełnianych błędów przy rozliczaniu czasu pracy ◦wykroczenia
◦przestępstwa
◦zakres czasowy regulacji należności pracowniczych
◦odpowiedzialność osobista, a odpowiedzialność organizacji za nieprawidłowościMetody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia
•Warszawa


Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).