Prawo pracy dla menedżerów

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów HR, Kadr, a także do osób zarządzających zespołami pracowniczymi.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementami prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Program szkolenia

Prawo pracy
Program szkolenia
1.Umowy o pracę a umowy cywilno-prawne ◦elementy stosunku pracy różniące umowy cywilno - prawne od umów o pracę
◦ustalenie istnienia stosunku pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

2.Zasady nawiązywania stosunków pracy, na podstawie jakich dokumentów manager może podjąć decyzję o zatrudnieniu kandydata?
◦czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy?
◦czy wolno przekazać zakres obowiązków ustnie czy trzeba na piśmie?
◦jakie mamy rodzaje umów o pracę, kiedy możemy je stosować i jakie są między nimi różnice?

3.Rozwiązanie stosunku pracy ◦jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
◦porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
◦wypowiedzenie umowy
◦rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.)
◦rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika

4.Czas pracy a podróż służbowa ◦czy cały czas spędzony w podróży służbowej jest czasem pracy pracownika?
◦czy prowadząc samochód menedżer pracuje?

5.Norma a wymiar czasu pracy ◦okresy odpoczynku
◦praca w niedziele i święta
◦godziny nadliczbowe
◦czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
◦czas dyżuru pracownika
◦praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
◦ewidencja czasu pracy

6.Urlopy wypoczynkowe ◦urlop na godziny prawda czy fałsz? Czy pracownik zatrudniony na ½ etatu ma prawo do 26 dni urlopu?
◦czy pracownik nabywa prawo do urlopu po upływie 1 miesiąca pracy?
◦czy urlopu udzielamy na wniosek czy bez?
◦czy wniosek pracownika o urlop wiąże pracodawcę?
◦wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

7.Mobbing, a dyskryminacja i molestowanie seksualne.


Metody szkoleniowe
•wykład
•studia przypadku
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji


Cena obejmuje:
wykłady i ćwiczenia
bogate materiały autorskie (przykłady analizy sprawozdań finansowych) zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu, certyfikat uczestnictwa


*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

Tel.: (22) 250 12 15 Tel. Kom. 723 278 101 Fax: (22) 250 12 13 e-mail: marzena.lamparska@infobiztech.pl