„Sztuka mówienia „NIE” – trening asertywności”

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Umiejętności psychospołeczne

Brakuje Tobie pewności siebie?
Często zmieniasz zdanie ulegając wpływom ?
Nie potrafisz odmawiać i czujesz się z tym źle ?
Oczekuje się od Ciebie stanowczości ?
Pragniesz zmienić tę sytuacje?

Warsztat jest treningiem zachowań asertywnych, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Bycie asertywnym to umiejętne wyrażanie siebie w kontaktach z innymi ludźmi. Polega na radzeniu sobie z krytyką, byciu otwartym na negocjacje i ustępstwa. To skuteczne domaganie się swoich praw bez ograniczania przy tym praw kogoś innego. To pozytywna pewność siebie, przekonanie o prawie do swoich racji. To umiejętność stawania w swojej obronie, otwartego i pewnego bycia tym kim się jest, bez urażania uczuć i racji innych osób.


Organizator:

Logo Centrum Nauki Języków Obcych i Szkoleń Fitzgerald

Centrum Nauki Języków Obcych i Szkoleń Fitzgerald

Starowiejska 1i/10
61-664 Poznań
tel.

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 350 zł

Miejsce wydarzenia:

Poznań


Obsługa

Centrum Fitzgerald

Cel szkolenia

Uczestnicy warsztatu:

- Nauczą się definiować i mówić o swoich zaletach
- Nauczą się wyrażać swoje opinie i poglądy w sposób bezpośredni i konkretny
- Nauczą się wyrażać swoje uczucia i potrzeby w sposób jasny i precyzyjny
- Nauczą się budować własne prawa, tworzyć własna przestrzeń i stawiać jej granice
- Nauczą się, jak konstruktywnie oceniać i przyjmować ocenę
- Nauczą się, jak radzić sobie ze swoimi uczuciami i emocjami w obliczu krytyki
- Nauczą się jak odmawiać w sposób nieuległy i nie raniący innych

Program szkolenia

Zakres merytoryczny warsztatu:

1.Asertywność i jej znaczenie w codziennych relacjach z innymi ludźmi

2.Umiejętne kreowanie własnego wizerunku

3.Asertywność contra poczucie własnej wartości

4.Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych

5.Asertywność a uczucia i potrzeby innych

6.Asertywność w sytuacjach konfliktowych

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Podczas warsztatu sięgniemy do różnych technik szkoleniowych: wykładu trenera, studium przypadku, dyskusji grupowej, prezentacji multimedialnej oraz ćwiczeń aktywizujących uczestników.

OFERTA WAKACYJNA: tylko 350 zł za 2 dni warsztatowe!