Podróże służbowe - zmiany rozporządzeń

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Rachunkowość

Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych po zmianach.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Grzybowska 80-82

Warszawa


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami prawnymi związanymi z podróżami służbowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Podczas szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe wydane w związku z podróżami służbowymi i rozliczaniem delegacji, w tym w odniesieniu do opłat autostradowych i parkingowych oraz podróży służbowych kierowców. Uczestnicy szkolenia nabędą także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych.

Program szkolenia

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe. Praktyka stosowania, wyjaśnienia organów podatkowych

Profil uczestnika
Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów kadr, księgowości oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i odbywających liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.


Program szkolenia

1.Podróż służbowa w świetle Kodeksu Pracy i innych ustaw◦oddelegowanie czy podróż służbowa
◦określenie miejsca pracy a należności z tytułu podróży służbowej
◦podróż służbowa kierowcy

2.Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych◦zwrot kosztów w związku z odbytą podróżą
◦środki transportu właściwe do odbycia podróży
◦zwrot innych udokumentowanych wydatków

3.Podróż krajowa◦określenie miejsca rozpoczęcia podróży
◦dieta: wysokość, prawo do otrzymania diety, całodzienne wyżywienie a prawo do diety, % obniżenie diety z tytułu zapewnienia wyżywienia, usługa hotelarska w ramach której zapewniono wyżywienie a prawo do diety, zwrot kosztów wyżywienia a prawo do diety a przychód pracownika (interpretacje US), dni wolne od pracy a prawo do diety.
◦koszty przejazdu: określenie środka transportu, zwrot należności z tytułu przejazdu nieudokumentowanych biletem, zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych, opłaty za parking i przejazd autostradą, dodatkowe koszty związane z przejazdem pracownika własnym samochodem
◦koszt noclegu: kiedy przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt, ograniczenie zwrotu kosztów noclegu do dwudziestokrotności przysługującej diety, wysokość wypłaconego ryczałtu za nocleg, kiedy pracodawca ma prawo odmówić wypłaty ryczałtu za nocleg
◦koszty dojazdów: w jakich sytuacjach następuje wypłata ryczałtu na dojazdy, zwrot faktycznie poniesionych wydatków

4.Podróż zagraniczna◦czas pobytu pracownika poza granicami kraju
◦łączenie podróży zagranicznej z odbyciem podróży krajowej (liczenie czasu)
◦dieta: prawo do otrzymania diety, śniadanie w cenie noclegu a wysokość diety, sytuacje w których dieta nie przysługuje, możliwość obniżenia diety zagranicznej do wysokości diety krajowej, należność pieniężna na wyżywienie a wysokość diety
◦koszty przejazdów i dojazdów: zwrot kosztów przejazdu uzależniony od środka transportu, zwrot kosztów przejazdu samochodem niebędącym własnością pracodawcy, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu, kiedy nie przysługuje ryczałt na dojazdy
◦koszty noclegu: sposoby zwrotu kosztów za nocleg

5.Rozliczanie zaliczek na niezbędne koszty podróży służbowej◦krajowa podróż służbowa
◦zagraniczna podróż służbowa: jaki kurs zastosować przy rozliczaniu zaliczki, rozliczenie zaliczki – kwota wydatków jest niższa od pobranej zaliczki; kwota wydatków jest wyższa od pobranej zaliczki

6.Dokumentowanie wydatków z tytułu podróży służbowej◦krajowa podróż służbowa
◦zagraniczna podróż służbowa

7.Należności za czas podróży służbowej a przychód pracownika
8.Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej◦pojęcie czasu pracy
◦zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy
◦przypadki, kiedy podróż służbowa nie jest zaliczana do czasu pracy
◦zapewnienie odpoczynku po podróży służbowej
◦nadgodziny powstałe w trakcie podróży służbowych (rozliczanie, ustalanie wynagrodzenia)
◦orzecznictwo SN dotyczące rozliczania czasu pracy w podróży służbowej

9.Należności za czas podróży służbowej a koszty uzyskania przychodu
10.Wyjazdy służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilnoprawne)◦kwestie umowne dotyczące zwrotu należności w związku z odbywaniem podróży służbowych
◦na podstawie jakich przepisów dokonywane jest rozliczenie należności dla osób niebędących pracownikami
◦w jakich wysokościach dokonuje się zwrotu należności w związku z odbywaniem podróży służbowych

11.Składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z podróżą służbową
12.Kwestie problematyczne w zakresie podróży służbowych – wyjaśnienia organów podatkowych◦koszty wyżywienia przekraczające limit diet
◦używanie wynajętego samochodu za granicą
◦wydatki za przejazd taksówką
◦ubezpieczenie pracownika na czas odbywania podróży służbowej
◦należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej w celu uczestniczenia w szkoleniu
◦zwrot kosztów naprawy samochodu nie będącego własnością pracodawcy
◦zwrot pracownikowi prowizji za wypłaty z bankomatu w trakcie zagranicznej podróży służbowej

Dodaj ofertę

Więcej informacji
Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).
Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 marzena.lamparska@infobiztech.pl