Motywowanie i zarządzanie talentami

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Zarządzanie zasobami ludzkimi

„Człowiek jest i zawsze będzie najbardziej wyjątkowym i niezwykłym ze wszystkich komputerów”
John Fitzgerald Kennedy


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze, a także pracowników działu HR.

Program szkolenia

1.Motywowanie w biznesie z uwzględnieniem zasad motywowania do współpracy ◦istota motywowania i psychologia inspiracji
◦nowoczesne teorie motywacyjne w praktyce kierowania firmą, zespołem i poszczególnymi pracownikami (elementy motywowania materialnego oraz motywowanie niematerialne)
◦motywatory - lista motywatorów (czynniki motywujące i higieniczne)
◦ustalenie co jest motywatorem, a co nie oraz co motywuje menedżerów, a co pracowników

2.Motywowanie jako element polityki personalnej firmy ◦długofalowe motywowanie pracowników (stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego, kształtowanie ścieżek kariery, kultura organizacyjna a poziom motywacji pracowników)
◦indywidualne plany motywowania i motywacja talentów w firmie – pracownicy, ich rozwój zawodowy oraz ich kluczowe i marginalne kompetencje

3.Motywowanie w zespole ◦skuteczne motywowanie – model współpracy czy rywalizacji (konkurencji) w firmie (współpraca i rywalizacja na różnych poziomach w strukturze firmy, przykłady motywowania do dzielenia się wiedzą oraz podnoszenie kompetencji jako czynników podnoszących efektywność pracy)
◦konflikty w zespole zadaniowym(jak dawać sobie radę z niepowodzeniem i jak pomóc w tym swoim podwładnym)
◦rola komunikacji w procesie motywacyjnym oraz procesów kontrolnych w motywacji
◦rozwijanie i podtrzymywanie entuzjazmu wśród pracowników przy pomocy rozmaitych form i sposobów motywacji.
◦umiejętność dopasowywania narzędzi motywacyjnych do poszczególnych pracowników zespołu (motywacyjne systemy wynagrodzeń, wartościowanie stanowisk pracy, motywowanie zyskiem)
◦trudne relacje i sytuacje w motywowaniu oraz mocne strony i słabości różnych metod motywowania (w tym systemu wynagradzania i kar)

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Cena i termin szkolenia

do uzgodnienia

tel: (22) 250 12 15
kom: 723 278 101
fax: (22) 250 12 13
e-mail: marzena.lamparska@infobiztech.pl