Etykieta w biznesie

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Doskonalenie umiejętności

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami savoir vivre, etykiety i protokołu dyplomatycznego osób, którzy odpowiadają za organizacje spotkań z dyplomatami, kluczowymi klientami z zagranicy, przedstawicielami władz i samorządów.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami savoir vivre, etykiety i protokołu dyplomatycznego osób, którzy odpowiadają za organizacje spotkań z dyplomatami, kluczowymi klientami z zagranicy, przedstawicielami władz i samorządów.

Program szkolenia

Program szkolenia
1.Protokół dyplomatyczny
2.Ceremoniał dyplomatyczny i państwowy:◦zasady poprawnego uczestnictwa w kontaktach publicznych
◦przygotowanie się do wizyty przyjmowanie gości
◦przedstawianie się oraz innych osób
◦pożegnanie

3.Dobre praktyki w kontaktach biznesowych:
◦zasada wzajemności
◦precedencja
◦tytulatura

4.Savoir vivre za granicą
◦menedżerowie i dyplomaci – etykieta wzajemnych relacji
◦etykieta w środkach transportu
◦jak się zachować w kontakcie z dyplomatami?
◦jakie są zasady przyjmowanie gości z zagranicy?

5.Etykieta w kontaktach z osobami reprezentującymi inne kultury
◦kontakty zawodowe z osobami reprezentującymi kraje europejskie oraz USA
◦specyfikacja relacji z przedstawicielami krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu

6.Etykieta korespondencji dyplomatycznej
◦aide memoire
◦memorandum
◦nota ogólna i zbiorowa
◦nota podpisana
◦nota werbalnaMetody szkoleniowe
•wykład
•studia przypadku
•ćwiczenia
•projekty zespołowe
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 infobiztech@infobiztech.pl marzena.lamparska@infobiztech.pl
tel kom 723 278 101