Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Zarządzanie zasobami ludzkimi

Jednym z podstawowych warunków rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa jest efektywne zarządzanie zasobami ludzkim. Rekrutacja, rozwój, motywacja, szkolenia to niezbędne elementy efektywnego zarządzania.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 890 zł

Miejsce wydarzenia:

Grzybowska 80-82

Warszawa


Cel szkolenia

Jednym z podstawowych warunków rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa jest efektywne zarządzanie zasobami ludzkim. Rekrutacja, rozwój, motywacja, szkolenia to niezbędne elementy efektywnego zarządzania.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi, w jaki sposób formułować polecenia, aby były one zrozumiałe, w jaki sposób motywować pracowników oraz w jaki sposób egzekwować wykonanie zadań. Poznają również zasady sformułowanie decyzji w oparciu o wyniki oceny oraz ich wykorzystanie do rozwoju pracowników.
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej, pracowników odpowiedzialnych za kształtowanie stosunków międzyludzkich, menedżerów wyższego
i średniego szczebla zarządzania.

Program szkolenia

Program szkolenia
1.Przepisy o zatrudnieniu ◦ustawa o pracownikach urzędów
◦Kodeks Pracy
◦przepisy wykonawcze

2.Kwalifikacje zawodowe ◦podstawowe wymagania
◦kwalifikacje wg. tabel zaszeregowań

3.Znaczenie planowanie zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach ◦problemy procesu pozyskiwania pracowników - eliminacja błędów i uprzedzeń
◦modele prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
◦wprowadzenie nowego pracownika do organizacji

4.Wynagradzanie urzędników
5.Oceny okresowe w służbie cywilnej
6.Szkolenia i rozwój pracowników
◦tabele kwalifikacji
◦system mnożnikowy wynagrodzeń
◦składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki
◦nagrody jubileuszowe
◦dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodaj ofertę

Więcej informacji
Cena szkolenia

890 PLN*,

Cena obejmuje:
wykłady i ćwiczenia
bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
lunch
przerwy kawowe
certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%)

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 infobiztech@infobiztech.pl; marzena.lamparska@infobiztech.pl
tel. kom 723 278 101