Rachunek kosztów - Koszty działalności przedsiębiorstwa

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Rachunkowość

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości, działów ekonomicznych, działów controllingu, właścicieli i zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących pomiaru kosztów działalności przedsiębiorstwa oraz ich ujęcie w ewidencji księgowej. Zaprezentowane będą formy tworzenia budżetu działalności przedsiębiorstwa. Elementem szkolenia będzie również przedstawienie wpływu wyboru rachunku kosztów pełnych lub zmiennych na wyniki działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich. Podsumowaniem szkolenia będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem, w tym tworzenia rachunku wyników.

Program szkolenia

1.Koszty w działalności przedsiębiorstwa
2.Organizacja ewidencji przychodów i kosztów
◦ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie
◦wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie
◦grupowanie kosztów w przedsiębiorstwie
◦kalkulacja kosztów zleceń

3.Organizacja ewidencji przychodów i kosztów◦klasyfikacja kosztów dla potrzeb budowy zakładowego planu kont
◦koszty bezpośrednie produkcji
◦koszty wydziałowe
◦koszty działalności marketingowej
◦koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa
◦koszty ogólnozakładowe
◦Plan kont – zespół 5 Koszty wg układu funkcjonalno-kalkulacyjnego
◦klucze rozliczeniowe kosztów
◦wpływ kluczy rozliczeniowych na kalkulację kosztów zleceń
◦przychody z działalności przedsiębiorstwa

4.Sprawozdawczość wewnętrzna dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem ◦budżet przedsiębiorstwa
◦sprawozdawczość kosztowa dla zarządzania przedsiębiorstwem
◦rachunek wyników i jego wdrożenie
◦ocena działalności przedsiębiorstwa – wieloblokowy i wielostopniowy rachunek wyników – ćwiczenie
◦kontrola działalności przedsiębiorstwa
◦budżet i planowany wynik działalności komórki organizacyjnejMetody szkoleniowe
•wykład
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl marzena.lamparska@infobiztech.pl