MS Excel dla księgowych

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Pozostałe

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości i płac.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 890 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest poznanie Excela, jako narzędzia analizy danych księgowych i metod wydobywania z nich informacji, przydatnej w księgowości.

Program szkolenia

1.Podstawy pracy w Excelu na przykładach standardowych operacji rachunkowych ◦tablica w Excelu i sposoby jej tworzenia
◦tablica, jako zwykły zestaw wierszy z nagłówkiem i jako obiekt w Excelu
◦skróty klawiszowe, przydatne w tworzeniu i analizie tabel danych
◦metody operacji na tablicach: kopiowanie i wklejanie, oraz wklejanie specjalnie
◦metody zabezpieczania się przed błędami: funkcja sprawdzanie poprawności
◦przykład: Faktura VAT lub lista płac
◦błędy w wystawianiu Faktur VAT i sposoby ich unikania
◦używanie funkcji arkuszowych do tworzenia formuł
◦sposoby prawidłowego adresowania odwołań do komórek
◦wykorzystywanie odwołań w tablicach z formułami.
◦funkcje tekstowe, logiczne, matematyczne i wyszukiwania i adresu
◦wykorzystanie nazw do odwołań
◦formuły w postaci prawidłowej i w postaci czytelnej
◦przykład: rozliczenie kosztów zgodnie z kluczem
◦formuły oparte na kolumnie klucza
◦funkcje zaokrągleń, jako narzędzie właściwego rozliczenia kosztów
◦domknięcie sumy rozliczonych kosztów

2.Dane księgowe i sposób ich analizy◦rejestr księgowy, jako podstawowe źródło informacji o zawartości ksiąg, podstawa do kalkulacji i sprawozdawczości
◦elementy rejestru widziane, jak pojęcia analizy biznesowej: kryterium (wymiar), miara, funkcje agregujące nadające wartości miarom. Suma miary, jako najważniejsza funkcja agregująca
◦pojęcie kryterium (wymiaru) analizy
◦pojęcie miary
◦pojęcie funkcji agregującej (suma miary)
◦przykłady kryteriów (wymiarów)
◦filtrowanie tabeli w Excelu, jako prosty sposób analizy wartości miar według przyjętych kryteriów

3.Przykłady zastosowań analizy danych do zagadnień rachunkowości w Excelu◦konto i jego analiza
◦sposoby na rozszyfrowanie informacji, zawartych w koncie księgowym
◦zastosowanie funkcji tekstowych do podziału konta na segmenty, jako nowe wymiary analizy
◦inne kryteria(wymiary) analizy księgowej (symbol dokumentu, MPK, zlecenie)
◦źródło danych dla tablicy - raportu
◦dostosowywanie źródła danych do specyfiki raportów
◦pierwszy rodzaj sprawozdań
◦przykład: bilans na podstawie rejestru księgowego przy pomocy funkcji
◦drugi rodzaj sprawozdań
◦tabela przestawna w Excelu
◦elementy tabeli przestawnej: strefa danych (miary), strefy kryteriów (wymiarów) analizy: kolumn, wierszy i filtrów.
◦operacje na tablicy przestawnej: hierarchia wymiarów. wymiary niezależne.
◦przykłady analizy rejestru księgowego przy pomocy tabeli przestawnej.
◦przykład: rachunek wyników na podstawie tabeli przestawnej i odpowiedniego atrybutowania kont lub odpowiedniego grupowania kont w tabeli przestawnej.
◦sortowanie kolumn i wierszy wg różnych kryteriów
◦ustawienia tabeli przestawnej: sumy pośrednie, końcowe, grupowanie danych w tabeli przestawnej, w tym własne grupy danych.Metody szkoleniowe
•warsztaty komputerowe
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji
Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 infobiztech@infobiztech.pl marzena.lamparska@infobiztech.pl