Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Budżetowanie

Szkolenie jest skierowane do menedżerów, którzy tworzą budżety, szefów kluczowych obszarów oraz pracowników działów controllingu lub innych osób administrujących systemem budżetowania.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 990 zł

Miejsce wydarzenia:

Grzybowska 80-82

Warszawa


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjonalnością Excela, która jest niezbędna to tworzenia arkuszy budżetowych.

Program szkolenia

1.Skróty klawiszowe: nawigacji, wpisywania, zaznaczania, wypełniania i formatowania obszarów ◦wpisywanie danych do tabeli
◦wpisywanie w określony obszar wartości (funkcji)
◦formatowanie obszaru
◦modyfikowanie obszaru

2.Funkcje niezbędne a (prawie) nieznane, złożone formuły ◦funkcje tekstowe
◦funkcje daty i czasu
◦funkcje logiczne, przykład praktyczny arkusza raportu z użyciem funkcji logicznych
◦ważne a słabiej znane funkcje matematyczne
◦funkcje wyszukiwania i adresu
◦budowa złożonych formuł. Łączenie (zagnieżdżanie) funkcji i wyrażeń, zasada Ariadny, zasada montażowa

3.Zasady budżetowania ◦na etapie tworzenia budżetów
◦na etapie porównania planów z wykonaniem
◦na etapie analizy odchyleń

4.Arkusz budżetu krok po kroku◦parametryzowanie wierszem/kolumną
◦łączenie (konkatenacja) tekstów
◦wykonanie budżetu: funkcja Suma
◦raporty proste, krzyżowe, raporty na podstawie wielu kryteriów, oś czasu
◦plan budżetu: Dla wielu budżetów, dla wielu pozycji kosztowych, z osią czasu - jedną formułą z wykorzystaniem poznanych funkcji
◦skonfrontowanie planu z wykonaniem: raportMetody szkoleniowe
•warsztaty komputerowe
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje


Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia

3-4 października 2013, Warszawa

Cena szkolenia

990netto/osoba

Cena obejmuje:

•warsztaty komputerowe i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl
marzena.lamparska@infobiztech.pl