Zarządzanie zmianą i konfliktami

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze, osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesu zmian w poszczególnych działach organizacji a także pracowników działu HR.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1200 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Cel szkolenia

Zarządzane zmianą polega na wprowadzaniu zmian w zaplanowany i systematyczny sposób. Jest to złożony i skomplikowany proces, podczas którego pojawiają się często konflikty. Skuteczne zarządzanie zmianą wymaga od menedżerów umiejętności interpersonalnych, analitycznych, zarządczych a także zdolności do posługiwania się metodami i narzędziami ułatwiającymi wprowadzanie zmian i radzenia sobie z sytuacjami konfliktów. Umiejętne zarządzanie zmianą pozwala na maksymalizację korzyści wynikających z procesu zmiany dla uczestników organizacji w sposób, który przyczynia się do zwiększenia jej efektywności.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy nabędą następujące umiejętności:
zrozumienie konieczności ciągłego wprowadzania zmian w organizacji
ocena korzyści i kosztów planowanych zmian
identyfikacja barier w procesie zmian
opracowanie planu zmian
komunikowanie i motywowanie zasobów ludzkich do realizacji procesu zmiany
dobór stylu przywództwa wzmacniającego proces zmian
budowanie kultury organizacyjnej nastawionej na zmiany
wykorzystanie technik zarządzania konfliktem

Program szkolenia

1.Zmiana i innowacje w firmie ◦pojęcie i rodzaje zmian w firmie
◦podstawy zarządzania zmianą
◦diagnoza zdolności organizacji do wprowadzania zmian

2.Zmiana jako proces ◦etapy zarządzania zmianą
◦modele procesu zmiany
◦projektowanie skutecznych zmian

3.Psychologia zmian ◦potrzeby pracowników w sytuacji zmian
◦z czego wynika opór wobec zmian?
◦pomiar oporu wobec zmian: analiza pola sił
◦metody pokonywania oporu wobec zmian
◦kształtowanie przywództwa wzmacniającego proces zmian

4.Organizacja ucząca się ◦znaczenie procesu uczenia się dla sukcesu firmy
◦model procesu uczenia się
◦bariery w procesie uczenia się
◦budowanie kultury organizacyjnej wspierającej proces uczenia się

5.Zarządzanie konfliktem w firmie ◦przyczyny konfliktów
◦analiza sytuacji konfliktowej
◦techniki zarządzania konfliktem

Dodaj ofertę

Więcej informacji

15-16.11.2012 Warszawa


Cena szkolenia

1200 PLN*, przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób tylko 1000 PLN*

Cena obejmuje:
wykłady i ćwiczenia
bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
lunch
przerwy kawowe
certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

tel: (22) 250 12 15
kom: 723 278 102
fax: (22) 250 12 13
e-mail: tomasz.marczuk@infobiztech.pl