Czas pracy kierowców

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i płace

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i księgowości.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców.

Program szkolenia

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i księgowości.


Program szkolenia


1.Czas pracy kierowców ◦metody planowania czasu pracy kierowcom
◦zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców
◦ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców
◦kierowcy małych samochodów osobowych (tzw. szoferzy)
◦najnowsze interpretacje PIP dotyczące komunikacji miejskiej

2.Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki ◦ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów
◦relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy
◦odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania
◦dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu
◦najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach

3.Dokumentowanie czasu pracy kierowców ◦rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy, przewożącego osoby i dla kierowcy autobusu miejskiego
◦zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE
◦ewidencja czasu pracy
◦karty drogowe i ich znaczenie w praktyce
◦oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu – nie dla wszystkich kierowców

4.Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP ◦zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP
◦pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD.
◦najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP
◦sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców
◦strategia kontrolna w zakresie czasu pracy kierowców – zasady współpracy PIP i ITD

5.Najnowsze zmiany w przewozach drogowych ◦nowe zasady dotyczące podróży służbowych kierowców
◦podróż służbowa a powroty do bazy kilka razy dziennie

6.Planowane zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców – objęcie samo zatrudnionych zakresem ustawy
7.Zmiany dotyczące zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu
8.Wnioski legislacyjne PIP co do zmian w ustawie o czasie pracy kierowców.


Metody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

490 PLN*,


Cena obejmuje:
wykłady i ćwiczenia
bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
lunch
przerwy kawowe
certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

tel: (22) 250 12 15
kom: 723 278 101
fax: (22) 250 12 13
e-mail: marzena.lamparska@infobiztech.pl