Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i płace

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony z odpisów, które pracodawca ma obowiązek przekazywać na ten cel w zależności od liczby zatrudnianych osób.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Grzybowska 80-82

Warszawa


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia i rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w świetle najnowszych zmian i orzecznictwa.

Program szkolenia

1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres i funkcje:
◦podstawy funkcjonowania ZFŚS
◦istota i zakres pomocy socjalnej
◦prawa i obowiązki stron stosunku pracy z zakresie pomocy socjalnej

2.Obowiązek tworzenia funduszu świadczeń socjalnych - zwolnienia wynikające z obowiązującego prawa i orzecznictwa:
◦obowiązek tworzenia ZFŚS
◦podmioty zwolnione z utworzenia funduszu

3.Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
◦regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS
◦zasady finansowania ZFŚS
◦zasady dokonywania odpisów na ZFŚS, z uwzględnieniem projektu zmian tzw. ustaw okołobudżetowych
◦zasady obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym zakładzie prac

4.Potrącenia z ZFŚS
5.Podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne
◦jak prawidłowo ustalić wymiar czasu pracy?
◦świadczenia związane z wypoczynkiem dzieci i dorosłych
◦świadczenia rzeczowe
◦karty płatnicze, bony podarunkowe i inne
◦zapomogi ekonomiczne i losowe
◦pożyczki
◦żłobek, przedszkole
◦imprezy integracyjne
◦świadczenia dla byłych pracowników – emerytów i rencistów
◦świadczenia dla osób na urlopach wychowawczych

6.Opodatkowanie benefitów
◦obowiązki płatnika
◦przedmiot opodatkowania, dochód, źródła przychodów – definicje
◦sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, moment powstania przychodu w przypadku otrzymania benefitów pracowniczych
◦oskładkowanie benefitów pracowniczych
◦przykładowa lista płac w przypadku opodatkowania i składkowania świadczeń pracowniczych
◦świadczenia na rzecz pracowników - zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych i świadczeń w naturze: opodatkowanie samochodu służbowego, telefonu, szkolenia, pakiety medyczne, imprezy integracyjne, transport, ubiór służbowy, posiłki, ubezpieczenia
◦przychody zwolnione od podatku i składek ZUS – zestawienie porównawcze
◦umowa zlecenie i umowa o dziełoMetody szkoleniowe
wykład
ćwiczenia
dyskusje
prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia
•24.10.2013, Katowice
•25.10.2013, Warszawa
•18.10.2013, Gdańsk


Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).
Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 infobiztech@infobiztech.pl marzena.lamparska@infobiztech.pl