PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kategoria: Szkolenia › Podatki › Polskie

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Poznań


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sporządzenia informacji i deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zapoznanie ze zmianami, które obowiązują w 2013 i 2014 roku.

Program szkolenia

1.Opodatkowanie◦przychodów ze stosunku pracy
◦przychodów z umów zlecenia
◦umów zawartych między osobami fizycznymi
◦dochodów emerytów i rencistów
◦wynagrodzenia członków zarządu, rad nadzorczych
◦dywidend
◦dochodów dzieci
◦stypendiów

2.Istotne zmiany w 2013 roku:◦koszty uzyskania przychodów z umów o dzieło
◦odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
◦likwidacja ulgi na Internet – od 2013 roku
◦zmiana w zakresie zasad korzystania z ulgi na dzieci

3.Data osiągnięcia przychodu
4.Przychody zwolnione od podatku:◦ekwiwalenty
◦odszkodowania
◦świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane z funduszu świadczeń socjalnych
◦dopłaty do wypoczynku
◦okulary dla pracujących przy monitorze ekranowym
◦szkolenia
◦imprezy integracyjne
◦zakwaterowanie
◦ubezpieczenie przez pracodawcę
◦dowóz pracownika do miejsca wykonywania pracy
◦świadczenia bhp
◦podróże służbowe – zmiany na 2013 rok

5.Pakiety medyczne
6.Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy◦praca w części twórcza – zmiany od 2013 roku
◦zasiłek chorobowy
◦zasiłek macierzyński
◦koszty członków zarządu – rad nadzorczych
◦dojazd do pracy

7.Pracodawca jako płatnik◦odpowiedzialność z tytułu zaliczki
◦pensje w obcej walucie
◦niepodjęcie wynagrodzenia
◦PIT-4R
◦PIT11/8B
◦PIT-2

8.Przychody byłych pracowników: ◦świadczenia na rzecz rencistów –emerytów
◦zajmowanie lokalu zakładu pracy przez byłego pracownika

9.Zmiany w zakresie podatku PIT 2014:◦ustalenie kwoty zryczałtowanej przychodów z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych
◦obowiązki płatników podatku u źródła, w tym w zakresie rozliczania dochodów z oszczędności w formie odsetek
◦ustalanie kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji)
◦ustalanie przychodu podatkowego z działalności gospodarczej w przypadku zbycia składników majątku – zmiana zasad
◦opodatkowanie dochodów z oszczędności wypłacanych w formie odsetek

10.Zasady rozliczania ulgi na internet dla osób posiadających pierwszy raz dostęp do internetu


Metody szkoleniowe
•wykład
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji
Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć 23 % VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13
marzena.lamparska@infobiztech.pl