Budżetowanie- planowanie, zatwierdzanie i realizacja budżetu

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Zarządzanie finansami

Szkolenie jest skierowane do menedżerów, którzy tworzą budżety, szefów kluczowych obszarów oraz pracowników działów controllingu lub innych osób administrujących systemem budżetowania.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 990 zł

Miejsce wydarzenia:

Grzybowska 80-82

Warszawa


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Zmiany jakie nastąpiły w zarządzaniu przedsiębiorstwami w ostatnich dwudziestu latach dały niesamowite możliwości w zakresie generowania i przetwarzania informacji, a tym samym znacznie podniosły skuteczność podejmowania decyzji. Narzędziem albo raczej rozwiązaniem systemowym wspierającym zarządzanie jest budżetowanie. Na niniejszym szkoleniu uczestnicy szkolenia zapoznają się z funkcjami i zasadami budżetowania.

Program szkolenia

Program szkolenia

1.Miejsce i rola budżetowania w systemie planowania.
2.Rodzaje budżetów (sztywny, elastyczny, zamknięty i otwarty)
3.Zasady ustalania elastyczności budżetów
4.Planowanie kroczące w zakresie strategicznym i operacyjnym
5.Podział przedsiębiorstwa na centra budżetowe (MPK).
6.Tworzenie struktur budżetu pojedynczych MPK uwzględniające:
7.Przystosowanie struktur budżetów MPK do różnych rodzajów działalności
8.Budżetowanie metodą ekstrapolacji historycznych trendów.
9.Budżetowanie metodą zorientowaną na cele (na bazie zerowej) ◦zarządzanie procesowe
◦wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
◦zakres odpowiedzialności
◦systemy informatyczne
◦specyfikę działalności komórki
◦wielowymiarową analizę danych

10.Praktyczne zasady i techniki budżetowania.
11.Stanowiskowe karty pracy dla kierowników budżetowanych komórek.
12.Budżety centów zysków.
13.Budżety zbiorcze w tym główny całej firmy
14.Harmonogram i procedura budżetowania


Metody szkoleniowe
•studia przypadku
•ćwiczenia indywidualne
•projekty zespołowe
•gra decyzyjna
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia
•26-27.11.2013, Warszawa


Cena szkolenia

990 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunche
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 infobiztech@infobiztech.pl marzena.lamparska@infobiztech.pl