Planowane zmiany w przepisach UE w zakresie ochrony danych osobowych

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo administracyjne

Bezpieczeństwo danych osobowych np. pracowników czy kontrahentów zależy przede wszystkim od osób, które te dane przetwarzają.

Niewiedza tych osób a także często nieświadome działanie może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Co może nam grozić i ki


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 580 zł

Miejsce wydarzenia:

Żurawia 32/34

Warszawa


Obsługa

Do uzgodnienia.

Cel szkolenia

"Bezpieczeństwo danych osobowych np. pracowników czy kontrahentów zależy przede wszystkim od osób, które te dane przetwarzają.

Niewiedza tych osób a także często nieświadome działanie może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Co może nam grozić i kiedy za złe przetwarzanie danych osobowych? Miedzy innymi:

Urząd Komunikacji Elektronicznej może nałożyć karę nawet do 350 tyś. zł.

Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązana jest do zawiadamiania GIODO o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Osoba której dane przetwarzamy niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może dochodzić swoich praw w sądzie lub w nagłośnić sprawę w mediach.

Od dnia 7 marca 2011 r. za nieprzestrzeganie nowych przepisów o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nakładać kary pieniężne do 50 tys. zł dla osób prawnych i do 10 tys. zł dla osób fizycznych, a za utrudnianie lub udaremnianie wykonywania czynności kontrolnej inspektorom GIODO grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Nasze szkolenia są prowadzone w formie praktycznych przykładów poprzedzonych wykładami teoretycznymi, co jest sprawdzoną najlepszą metodą przekazywania wiedzy.

- Wiedzę na temat zawartości i praktycznego wykorzystania:
= Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
= Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie= dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
- Praktyczne umiejętności w tworzeniu dokumentów wymaganych przez Ustawę
- Większy poziom bezpieczeństwa danych osobowych
- Umiejętności praktyczne zabezpieczenia danych osobowych
- Większą świadomość osób które przetwarzają dane osobowe
- Wiedzę na temat przepisów prawa polskiego związanego z ochroną danych innych niż ustawa o ochronie danych osobowych
"

Program szkolenia

"PROGRAM

PRZED CZYM SIĘ CHRONIĆ – KRÓTKIE OMÓWIENIE ZAGROŻEŃ, PODATNOŚCI, INCYDENTÓW ORAZ TECHNIKI KRADZIEŻY DANYCH

PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO:

= Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie związanym z danymi osobowymi
= Kodeks karny – przepisy karne związane z bezpieczeństwem informacji
= Kodeks pracy – uregulowania kodeksu w sprawie przetwarzania danych osobowych pracowników
= Prawo Autorskie – w zakresie związanym z danymi osobowymi
= Prawo Cywilne – dane osobowe jako dobro
= Ustawa o ochronie danych osobowych:
* nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych - omówienie podstawowych zmian spójnego Prawa Unijnego dotyczącego Ochrony Danych Osobowych planowanych na rok 2013
* zakres zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych
* pojęcie danych osobowych
* Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - obowiązki i prawa
- porozumienie GIODO z Państwową Inspekcją Pracy
* szczegółowe omówienie pojęcia Administrator Danych Osobowy
* szczegółowe omówienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
- umiejscowienie w hierarchii Instytucji
- zadania ABI w świetle powołania pełnomocnictwem
- „Idealny ABI” – charakterystyka stanowiska
* pozostałe podstawowe pojęcia ustawy o ochronie danych osobowych
* Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych
- legalne przetwarzanie danych osobowych
- obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych
- rejestracja zbiorów danych osobowych
* Powierzenie danych osobowych do przetwarzania. Udostępnianie danych osobowych:
- zawieranie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania
* Przekazywanie danych osobowych za granice
* przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych:

= szczegółowe omówienie wytycznych co do formy i zawartości dokumentów Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, omówienie poziomów bezpieczeństwa wyszczególnionych w rozporządzeniu,
= praktyczne przykłady rozwiązań dotyczących zagadnień Rozporządzenia,
= rola ABI w przygotowaniu i wdrożeniu Polityki Bezpieczeństwa.
"

Dodaj ofertę

Więcej informacji

"Szkolenie poprowadzi doświadczony ekspert – praktyk:

MICHAŁ GEILKE – Specjalista ds. bezpieczeństwa. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, doświadczony trener i wykładowca na licznych seminariach, szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor Norm: ISO 27001 i ISO 9001/AQAP"