Szkolenie "Socjotechniki-jak skutecznie chronić się przed manipulacją"

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Umiejętności psychospołeczne

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich szczebli, w szczególności narażonych na potencjalne próby manipulacji ze strony współpracowników, podwładnych, przełożonych, a także partnerów biznesowych, partnerów negocjacyjnych, konkurencji.


Organizator:

Logo Szkolenia Łódź

Szkolenia Łódź

Wielkopolska 37
91-026 Łódź
tel. +48 797 498 073

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 190 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Sienkiewicza

Łódź


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi technikami warunkowania zachowań, wywierania wpływu i psychomanipulacji oraz skutecznej obrony przed nimi.

Program szkolenia

TEMATYKA SZKOLENIA

Podstawowe czynniki psychologiczne i reguły zachowań ludzkich w aspekcie możliwości ich wykorzystywania w manipulacjach

Czym jest socjotechnika
Czym są manipulacje
Czym jest wywieranie wpływu
Czym jest warunkowanie zachowań

Typy osobowości

Melancholik
Sangwinik
Choleryk
Flegmatyk

CZĘŚĆ 3 - Rodzaje i hierarchie potrzeb i wartości

Hierarchia potrzeb wg. Abrahama Maslowa.

Mechanizmy obronne

Mechanizmy obronne:
Fantazjowanie
Identyfikacja
Projekcja
Introjekcja
Izolowanie
Kompensacja
Odizolowanie emocjonalne
Odkupienie
Przemieszczenie
Racjonalizacja
Reakcja upozorowana
Reakcja przestawiania znaków
Regresja
Sublimacja
Wyparcie
Zaprzeczenie
Unieważnienie rzeczywistości

Teoria samorealizacji

Potrzeby

Potrzeba seksualna
Potrzeba wrażeń zmysłowych
Potrzeba ekshibicjonizmu
Potrzeba bezpieczeństwa
Potrzeba unikania urazu fizycznego
Potrzeba unikania negatywnej oceny ze strony innych
Potrzeba unikania negatywnej we własnych oczach
Potrzeba poniżania
Potrzeba dokonania
Potrzeba stowarzyszania (przyłączania się)
Potrzeba agresywności
Potrzeba autonomii
Potrzeba kompensacji
Potrzeba poddania się
Potrzeba usprawiedliwiania się
Potrzeba dominacji
Potrzeba żywienia i opiekowania się
Potrzeba porządku
Potrzeba zabawy
Potrzeba izolacji
Potrzeba doznawania opieki i oparcia
Potrzeba rozumienia
Potrzeba twórczości

Rodzaje manipulacji

Samoocena (potrzeba samooceny, jak powstaje samoocena?)
Konformizm
Podnoszenie wartości drugiej strony
Manipulowanie własnym wizerunkiem
Deprecjacja innych
Dysonans poznawczy
Liczy się każdy grosz
Stopa w ustach i dialog
Manipulacje emocjami
Manipulacje poczuciem kontroli
Manipulacje oparte na wrodzonych automatyzmach
Manipulacyjne kontrowersje

Techniki manipulacyjne

Wzajemność
Niedostępność
Autorytet
Zaangażowanie (konsekwencja)
Lubienie i sympatia
Społeczny dowód słuszności
Wzbudzanie poczucia winy
Atak personalny
Przeszkadzanie
Dokręcanie śruby (imadło)
Dobry-zły
Wilk w owczej skórze
Stopa w drzwiach
Odkładam to na później
Niepełne pełnomocnictwo
Oskubywanie
Niska piłka
Próbny balon
Bezinteresowny kelner
Pusty portfel
Pozorne ustępstwo
Drzwiami w twarz
Zdechła ryba
Optyk
Śmieszne pieniądze
Byle nie stracić
Magiczne słowo
Zmiana poglądów
Wolność myśli, zachowań
Automatyczne zachowanie
Ingracjacja (podnoszenie wartości, konformizm, autoprezentacja)
Kozioł ofiarny
Zagadanie
Eskalacja żądań
Sytuacje stresowe
Huśtawka emocjonalna
Drzwiami w twarz
Wzbudzanie poczucia winy
Bezlitosny partner
Wszystko albo nic
Fakty dokonane
Zachowania irracjonalne
Reorientacja
Co by było gdyby
Wyuczona bezradność
Procedura scenariusza
Autorytet
Zasada wzajemności
Autodeprecjacja
Pranie mózgu
Hipnoza jako manipulacja
Perswazja podprogowa

Techniki przeciwstawiania się manipulacjom i radzenia sobie z nimi

Naturalne mechanizmy obronne
Habituacja
Instynkt hamowania agresji i empatia
Reaktancja
Samoocena
Osobowość i manipulacje

Akceptowanie komplementów
Zamiana oceny na opinię
Demaskowanie aluzji
Zasłona z mgły
Przyznanie się do błędu i uprzedzanie krytyki
Negocjowanie sposobu prowadzenia rozmów
Technika małego księcia
Zdarta płyta
Złamanie zasady wzajemności

Manipulacyjne techniki sprzedaży

Wprawne oko (obserwacja) zamiast wariografu
Badanie podatności na manipulacje (test)
Techniki i metody sprzedaży perswazyjnej
Elementy manipulacji socjotechnicznej podczas negocjacji handlowych
Przekaz ukierunkowany (np. szantaż lub zastraszenie jednego z członków zespołu)
Wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych)
Techniki osobopoznawcze (cel i zakres stosowania)
Analiza zachowań niewerbalnych
Wykorzystanie wiedzy pozyskanej kanałami nieformalnymi w trakcie procesu negocjacyjnego

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Uwaga: przy zapisie do 20.01.2013r. cena szkolenia 190zł od osoby, po tym terminie 290zł