Szkolenie "Techniki redukcji stresu"

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Umiejętności psychospołeczne

Szkolenie zorientowane jest wokół problematyki stresu we współczesnym środowisku pracy. Adresowane jest do wszystkich osób pragnących nauczyć się sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.


Organizator:

Logo Szkolenia Łódź

Szkolenia Łódź

Wielkopolska 37
91-026 Łódź
tel. +48 797 498 073

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 190 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Sienkiewicza

Łódź


Cel szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem pracujących w stresie, przepracowanych, przemęczonych, oraz cierpiących na bezsenność. Zapraszamy na nie pracowników reprezentujących wszystkie branże, niezależnie od stażu pracy, sprawowanej funkcji czy szczebla hierarchii zawodowej.

Program szkolenia

Spotkania prowadzone są w formie warsztatów. Część wykładowa stanowi jedynie niezbędne minimum w pierwszej fazie szkolenia, konieczne do przybliżenia prezentowanych zagadnień. Pozostały czas szkolenia wykorzystany jest na ćwiczenia praktyczne służące poprawie umiejętności redukcji stresu w życiu zawodowym i prywatnym. Obszarem treningu i polem pracy są ciało oraz umysł, a jednym z wielu wykorzystywanych w trakcie szkolenia narzędzi jest oddech. Przy zastosowaniu technik redukcji stresu, pozycji relaksacyjnych, kontrolowanego oddychania oraz pracy nad rozwojem możliwości umysłu uczestnicy szkolenia stopniowo uczą się osiągać stan relaksu, zmniejszać napięcie fizyczne i mentalne, co z kolei budzi potencjał samoregulacji organizmu.

Szkolenie dostarcza praktycznych umiejętności redukowania poziomu stresu oraz wykorzystywania stresu w sposób twórczy. Uczestnicy zajęć zdobywają świadomość własnych emocji a nauka technik relaksacyjnych nie ogranicza ich zastosowania jedynie do czasu trwania szkolenia. Zdobyta umiejętność wprowadzania się w stan relaksu może i powinna być wykorzystywana w każdych warunkach i bez ograniczeń czasowych, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Uwaga: przy zapisie do 20.02.2013r. cena szkolenia wynosi 190zł od osoby, po tym terminie 290zł.