Szkolenia "Menedżer doskonały"

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Umiejętności menadżerskie

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej oraz osób, które planują w przyszłości zająć się zarządzaniem. W jego trakcie omawiane są zagadnienia dotyczące umiejętnego kierowania zasobami ludzkimi, budowania autorytetu.


Organizator:

Logo Szkolenia Łódź

Szkolenia Łódź

Wielkopolska 37
91-026 Łódź
tel. +48 797 498 073

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 190 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Sienkiewicza

Łódź


Cel szkolenia

Szkolenie skupia się przede wszystkim na kształtowaniu kompetencji interpersonalnych menedżerów, ich umiejętności komunikacyjnych i perswazyjnych.

CELE SZKOLENIA

Przedstawienie zagadnień związanych z istotą zarządzania kompetencjami menadżera w organizacji
Analiza różnych stylów zarządzania
Identyfikacja i weryfikacja własnego stylu zarządzania
Doskonalenie strategicznych aspektów zarządzania
Doskonalenie miękkich obszarów zarządzania

Program szkolenia

TEMATYKA SZKOLENIA

Strategiczne aspekty zarządzania

1. Menadżer w organizacji

Menadżer - typologia i definicje
Rola menadżera w organizacji
Osobowość menadżera
Menadżer jako lider i przywódca
Budowanie autorytetów

2. Doskonalenie kompetencji przywódczych

Klasyfikacja kompetencji menadżera
Podstawowe umiejętności menadżera
Style zarządzania i kierowania
Ocena kompetencji i pracy menadżera

Miękkie obszary kierowania

Bezkonfliktowe zarządzanie zespołem
Zarządzanie własnym potencjałem emocjonalnym
Samokontrola i dyscyplina wewnętrzna jako źródła dobrego przykładu
Świadome kształtowanie postaw i relacji

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Uwaga: przy zapisie do 20.03.2013r. cena szkolenia wynosi 190zł od osoby, po tym terminie 290zł.