COACHING DLA MENADŻERÓW

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Umiejętności menadżerskie


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:

cały kraj


Cel szkolenia

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:
- zidentyfikujesz i rozwiniesz własne zasoby pomocne w skutecznym pełnieniu roli coacha,
- poznasz istotę oraz praktyczne narzędzia i metody pracy coacha,
- nauczysz się, w sposób systemowy, wspierać osiąganie celów i planów Twojej firmy,
- dowiesz się, jak efektywnie wykorzystać i rozwijać potencjał zespołu,
- poszerzysz swoje umiejętności w zakresie stymulowania lojalności i motywacji pracowników,
- nauczysz się inspirować ludzi do pozytywnych zmian,
- poznasz sposoby motywowania ludzi do rozwijania ich wiedzy, umiejętności i postaw,
- poprawisz komunikację wewnątrz zespołów roboczych,
- nauczysz się współpracować z osobami o różnych stylach przyswajania wiedzy i umiejętności,
- poznasz sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w procesie coachingu.

Program szkolenia

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:


I. Coaching, jako nowoczesne narzędzie w zarządzaniu ludźmi.

II. Kompetencje coacha.

III. Rozwój osób dorosłych.

IV. Obszary coachingu.

V. Etapy coachingu.

VI. Modele coachingu.

VII. Efektywna komunikacja w procesie coachingu.

VIII. Kontrola procesu coachingu.

IX. Budowanie relacji z osobą coachowaną.

X. Bariery przeszkadzające w prawidłowym procesie coachingu.

XI. Tworzenie matryc coachingu i Arkuszy Rozmów Coachingowych.

XII. Analiza realnych rozmów coachingowych.

XIII. Rozwiązywanie praktycznych problemów uczestników szkolenia.


Jeśli chcieliby Państwo zorganizować takie szkolenie dla swoich Pracowników prosimy o skontaktowanie się z nami pod nr tel. (071) 368 64 06 lub: circulus@circulus.edu.pl

Dodaj ofertę