KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA DLA MENEDŻERÓW

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Umiejętności menadżerskie


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:

cały kraj


Cel szkolenia

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:

- dowiesz się, jak poprzez efektywną komunikację możesz zwiększyć efektywność procesów związanych z zarządzaniem,
- poznasz skuteczne techniki komunikowania się,
- przećwiczysz sprawdzone sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji,
- będziesz potrafić poradzić sobie z każdym typem pracownika, szefa czy klienta,
- zwiększysz wachlarz swoich sposobów na budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi,
- dowiesz się, jak kształtować relacje z innymi ludźmi.
METODOLOGIA:

Ponad 80% treningu to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników, wideotreningu, elementów coachingu i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Komunikacja a zarządzanie firmą.
a) Porozumiewanie się – złożoność procesu i jego czynniki
b) Komunikacja jako narzędzie pracy menedżera
c) Kanały komunikacji w firmie – jak je wykorzystywać dla odniesienia lepszych efektów

II. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.

III. Diagnoza własnego stylu komunikowania się.

IV. Trudna sztuka ... słuchania.
a) Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania (parafraza, odzwierciedlanie uczuć, dowartościowanie, dojaśnianie)
b) Rola informacji zwrotnych w procesie komunikacji partnerskiej
c) Wprowadzanie zasad komunikowania się
d) Ustalanie znaczeń

V. Odpowiedzialność za wypowiedziane słowa podstawą partnerskiej komunikacji.
a) Rozwijanie niejasności języka rozmówcy
b) Znaczenie metamodelu w komunikacji z innymi ludźmi
c) Precyzyjne pytania i sposoby wyłapywania niejasności, zniekształceń i generalizacji zawartych w języku.
d) Krok w dół, jako metoda doprecyzowywania znaczeń

VI. Komunikacja niewerbalna.
a) Mowa ciała jako informacja
b) Praca z ciałem – świadome wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą
c) Komunikacja niewerbalna jako sposób na przerywanie kontaktu

VII. Rozpoznawanie barier komunikacyjnych.
a) Kim jestem jako rozmówca? Jak mnie widzą inni
b) Ćwiczenia budujące empatię – przyjmowanie perspektywy innych ludzi
c) Techniki na niwelowanie własnych błędów i radzenie sobie z trudnym rozmówcą

VIII. Co kryje się za słowami?
a) Ustalanie ukrytych celów motywacji i wartości ukrywających się pod słowami
b) Filtry świata rozmówcy
c) Werbalne dostosowanie się do drugiego człowieka – konsekwencje dla przebiegu rozmowy

IX. „By język giętki wyraził wszystko, co pomyśli głowa”. Ćwiczenia.
a) Fakty a opinie – odróżnianie jednego od drugiego i konsekwencje dla komunikacji
b) Trudne pojęcia i terminy w języku – ćwiczenia w prostej i zwięzłej komunikacji
c) Nauka precyzji oraz jasności wypowiedzi
d) Techniki rozwijające elastyczność oraz elokwencję
e) Komunikacja w sytuacjach trudnych i niejasnych
f) Komunikacja pod wpływem emocji

X. Zalety komunikacji asertywnej.
a) Istota komunikatów asertywnych
b) Czy mamy prawo krytykować innych? Sposoby przyjmowania ocen i wyrażania krytyki
c) Wyrażanie uczuć pozytywnych jako podstawa dobrych relacji z innymi ludźmi
d) Jak skutecznie bronić swoich praw? Sposoby obrony przed osobami agresywnymi
e) Formy kontrolowania przebiegu rozmowy

XI. Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu. Ćwiczenia.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www. circulus.edu.pl (w dziale szkoleń zamkniętych)

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 071 368 64 04 lub drogą mailową: circulus@circulus.edu.pl