Profesjonalny pracownik biurowy

Kategoria: Szkolenia › Zarządzanie › Organizacja firmy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę o podstawowych zasadach biurowego savior vivre'u w kontekście kontaktów ze współpracownikami, przełożonymi oraz klientem.


Organizator:

Logo Szkolenia Łódź

Szkolenia Łódź

Wielkopolska 37
91-026 Łódź
tel. +48 797 498 073

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 290 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Kilińskiego

Łódź


Cel szkolenia


Zdobycie umiejętności wykreowania profesjonalnego wizerunku
Zdobycie umiejętności stosowania zasad etykiety w kontaktach z klientem, zarówno bezpośrednich jak i telefonicznych oraz przy użyciu poczty elektronicznej
Zdobycie umiejętności skutecznego, precyzyjnego i uprzejmego komunikowania się w kontekście komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej
Zdobycie wiedzy o sposobach zachowania zgodnego z zasadami etykiety w trakcie wyjazdów służbowych oraz przyjmowania gości

Program szkolenia

Stworzenie profesjonalnego wizerunku

Wygląd dostosowany do okoliczności - ubiór, makijaż
Podstawowe błędy
Kreowanie pierwszego wrażenia - mimika, postawa, dystans przestrzenny.

Zasady etykiety w komunikacji z przełożonymi, współpracownikami, gośćmi

Przedstawianie i powitanie
Tytułowanie
Przyjęcie zapowiedzianego i nie zapowiedzianego gościa
Zakończenie wizyty
Przerwanie przedłużającej się wizyty
Precedencja w kontaktach służbowych
Zasady etykiety w rozmowie telefonicznej

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Niepożądane nawyki w rozmowie
Aktywne słuchanie
Mowa ciała
Dystans przestrzenny
Bariery w komunikacji

Etykieta w kontaktach z klientem

Informacja i obsługa klienta
Asertywność a etykieta

Dodaj ofertę